Ona se verovatno tačno seća na kom smo se sastanku poljubili. Ja, priznajem, ne. Jer svoj zivot sam poceo da brojim tek od toga poljupca pa nadalje.


ona-se-verovatno-no-sea-na-kom-smo-se-sastanku-poljubili-ja-priznajem-ne-jer-svoj-zivot-sam-poceo-da-brojim-tek-od-toga-poljupca-pa-nadalje
Đorđe balaševićonaseverovatnotačnosećanakomsmosastankupoljubilijapriznajemnejersvojzivotsampoceodabrojimtekodtogapoljupcapanadaljeona sese verovatnoverovatno tačnotačno sećaseća nana komkom smosmo sese sastankusastanku poljubilijer svojsvoj zivotzivot samsam poceopoceo dada brojimbrojim tektek odod togatoga poljupcapoljupca papa nadaljeona se verovatnose verovatno tačnoverovatno tačno sećatačno seća naseća na komna kom smokom smo sesmo se sastankuse sastanku poljubilijer svoj zivotsvoj zivot samzivot sam poceosam poceo dapoceo da brojimda brojim tekbrojim tek odtek od togaod toga poljupcatoga poljupca papoljupca pa nadaljeona se verovatno tačnose verovatno tačno sećaverovatno tačno seća natačno seća na komseća na kom smona kom smo sekom smo se sastankusmo se sastanku poljubilijer svoj zivot samsvoj zivot sam poceozivot sam poceo dasam poceo da brojimpoceo da brojim tekda brojim tek odbrojim tek od togatek od toga poljupcaod toga poljupca patoga poljupca pa nadaljeona se verovatno tačno sećase verovatno tačno seća naverovatno tačno seća na komtačno seća na kom smoseća na kom smo sena kom smo se sastankukom smo se sastanku poljubilijer svoj zivot sam poceosvoj zivot sam poceo dazivot sam poceo da brojimsam poceo da brojim tekpoceo da brojim tek odda brojim tek od togabrojim tek od toga poljupcatek od toga poljupca paod toga poljupca pa nadalje

Jer, još sam suviše mlad da mislim o grobu, a već sam suviše star da brojim zvezde. -Đorđe Balašević
jer-jo-sam-suvie-mlad-da-mislim-o-grobu-a-ve-sam-suvie-star-da-brojim-zvezde
Ona Nadji si zivot!!! On Ti si moj zivot ☺
ona-nadji-zivot-on-ti-moj-zivot
Možete reći da sam krenuo bez ičega, ali to nije tačno. Svi smo započeli sa svime što postoji. Samo je stvar u tome kako mi to upotrebljavamo da nešto omogućimo. -Henri  Ford
moete-rei-da-sam-krenuo-bez-iega-ali-to-nije-no-svi-smo-zapoeli-svime-to-postoji-samo-stvar-u-tome-kako-mi-to-upotrebljavamo-da-neto-omoguimo
Nekad ne znam da li sanjam, nekad ne znam što je stvarnost, ja sam hteo tačno takvu to je čudna podudarnost, tačno takvu, ma ozbiljno vam kažem. -Đorđe Balašević
nekad-ne-znam-da-li-sanjam-nekad-ne-znam-to-stvarnost-ja-sam-hteo-no-takvu-to-udna-podudarnost-no-takvu-ozbiljno-vam-kaem
Nekad ne znam da li sanjam, nekad ne znam šta je stvarnosti, ja sam hteo tačno takvu, to je čudna podudarnost, tačno takvu, ma ozbiljno vam kažem. -Đorđe Balašević
nekad-ne-znam-da-li-sanjam-nekad-ne-znam-stvarnosti-ja-sam-hteo-no-takvu-to-udna-podudarnost-no-takvu-ozbiljno-vam-kaem