Onaj ko je dobar u lošim delima, dobar je i u dobrim delima.


onaj-ko-dobar-u-loim-delima-dobar-i-u-dobrim-delima
japanska poslovicaonajkodobarloimdelimadobrimdelimaonaj koko jeje dobardobar uu lošimlošim delimadobar jeu dobrimdobrim delimaonaj ko jeko je dobarje dobar udobar u lošimu lošim delimadobar je ii u dobrimu dobrim delimaonaj ko je dobarko je dobar uje dobar u lošimdobar u lošim delimadobar je i uje i u dobrimi u dobrim delimaonaj ko je dobar uko je dobar u lošimje dobar u lošim delimadobar je i u dobrimje i u dobrim delima

Onaj ko je dobar u traženju opravdanja je retko dobar u bilo čemu drugom. -Bendžamin Frenklin
onaj-ko-dobar-u-traenju-opravdanja-retko-dobar-u-bilo-emu-drugom
Onaj ko je dobar u traženju opravdanja je rijetko dobar u bilo čemu drugom. -Bendžamin Frenklin
onaj-ko-dobar-u-traenju-opravdanja-rijetko-dobar-u-bilo-emu-drugom
Što manje ljudi znaju o lošim delima drugih ljudi, samim tim su strožiji prema sebi. -Lav Nikolajevič Tolstoj
to-manje-ljudi-znaju-o-loim-delima-drugih-ljudi-samim-tim-su-stroiji-prema-sebi
Čovek je jako dobar advokat za svoje greške i jako dobar sudija za tuđe. -Žarko Laušević
ovek-jako-dobar-advokat-za-svoje-greke-i-jako-dobar-sudija-za-e
Ljudi žive po delima a ne po idejama. -Anatol Frans
ljudi-ive-po-delima-a-ne-po-idejama