Onaj ko je dobar u traženju opravdanja je retko dobar u bilo čemu drugom.


onaj-ko-dobar-u-traenju-opravdanja-retko-dobar-u-bilo-emu-drugom
bendžamin frenklinonajkodobartraženjuopravdanjaretkobiločemudrugomonaj koko jeje dobardobar uu traženjutraženju opravdanjaopravdanja jeje retkoretko dobardobar uu bilobilo čemučemu drugomonaj ko jeko je dobarje dobar udobar u traženjuu traženju opravdanjatraženju opravdanja jeopravdanja je retkoje retko dobarretko dobar udobar u bilou bilo čemubilo čemu drugomonaj ko je dobarko je dobar uje dobar u traženjudobar u traženju opravdanjau traženju opravdanja jetraženju opravdanja je retkoopravdanja je retko dobarje retko dobar uretko dobar u bilodobar u bilo čemuu bilo čemu drugomonaj ko je dobar uko je dobar u traženjuje dobar u traženju opravdanjadobar u traženju opravdanja jeu traženju opravdanja je retkotraženju opravdanja je retko dobaropravdanja je retko dobar uje retko dobar u biloretko dobar u bilo čemudobar u bilo čemu drugom

Onaj ko je dobar u traženju opravdanja je rijetko dobar u bilo čemu drugom. -Bendžamin Frenklin
onaj-ko-dobar-u-traenju-opravdanja-rijetko-dobar-u-bilo-emu-drugom
Koji svojoj kapi dobra nemisli, kako de drugom dobar biti -Hrvatske poslovice
koji-svojoj-kapi-dobra-nemisli-kako-de-drugom-dobar-biti
Čovek je jako dobar advokat za svoje greške i jako dobar sudija za tuđe. -Žarko Laušević
ovek-jako-dobar-advokat-za-svoje-greke-i-jako-dobar-sudija-za-e
Ne znači da je pas dobar ako glasno laje. Isto tako ne znači da je čovjek dobar ako je vješt s riječima. -Čuang Ce
ne-znai-da-dobar-ako-glasno-laje-isto-tako-ne-znai-da-ovjek-dobar-ako-vjet-s-rijeima
Ne znači da je pas dobar ako glasno laje. Isto tako ne znači da je čovek dobar ako je vešt s rečima. -Čuang Ce
ne-znai-da-dobar-ako-glasno-laje-isto-tako-ne-znai-da-ovek-dobar-ako-vet-s-reima