Onaj ko govori samo lepe reči ima loš karakter.


onaj-ko-govori-samo-lepe-rei-ima-lo-karakter
blez paskalonajkogovorisamoleperečiimalokarakteronaj koko govorigovori samosamo lepelepe rečireči imaima lošloš karakteronaj ko govoriko govori samogovori samo lepesamo lepe rečilepe reči imareči ima lošima loš karakteronaj ko govori samoko govori samo lepegovori samo lepe rečisamo lepe reči imalepe reči ima lošreči ima loš karakteronaj ko govori samo lepeko govori samo lepe rečigovori samo lepe reči imasamo lepe reči ima lošlepe reči ima loš karakter

Za lepe oči, gledajte dobro u drugima. Za lepe usne, govorite samo reči dobrote. Za držanje, hodajte znajući da nikada niste sami.PMS – jer MMS govori samo 1000 reči.Ne osudjuj me. Ni za grube reči, ni za preke poglede. Svakom se loš dan omakne. Ja nisam savršena i ne želim da budem. Znam da se radujem, ali i da se ljutim ...Čovek može i od jedne reči da živi, samo ako u njemu ima rešenosti da se bori i borbom održava u životu.Kada svi govore, crkva ne može da dođe do reči. Kada se namršti sudba i zaveže sve jezike, onda crkva dolazi do reči; onda jedina crkva sme i može da govori.Muzika ima moć da oblikuje karakter.