Onaj ko izgubi nadu, prihvata ono što mu se nudi. A ko prihvati ono što mu se nudi, odriče se sopstvenog sna.


onaj-ko-izgubi-nadu-prihvata-ono-to-mu-se-nudi-a-ko-prihvati-ono-to-mu-se-nudi-odrie-se-sopstvenog-sna
ljiljana habjanović-djurovićonajkoizgubinaduprihvataonotomusenudiprihvatinudiodričesopstvenogsnaonaj koko izgubiizgubi naduprihvata onoono štošto mumu sese nudiko prihvatiprihvati onoono štošto mumu sese nudiodriče sese sopstvenogsopstvenog snaonaj ko izgubiko izgubi naduprihvata ono štoono što mušto mu semu se nudia ko prihvatiko prihvati onoprihvati ono štoono što mušto mu semu se nudiodriče se sopstvenogse sopstvenog snaonaj ko izgubi naduprihvata ono što muono što mu sešto mu se nudia ko prihvati onoko prihvati ono štoprihvati ono što muono što mu sešto mu se nudiodriče se sopstvenog snaprihvata ono što mu seono što mu se nudia ko prihvati ono štoko prihvati ono što muprihvati ono što mu seono što mu se nudi

Kad vidiš čoveka suviše sigurna u sebe i u ono što kaže, hitra i slatka na reči, koji ti nudi što mu ne tražiš, odobrava što kažeš, a ostaje pri onom što je namislio, znaj da je kurva i bezdušnik, i kloni ga se koliko možeš.Slikаrstvo je zаnаt slepcа, koji ne slikа ono što vidi nego ono što osećа, ono što sаm sebi kаže o onome što je vidio.Slikаrstvo je zаnаt slepcа, koji ne slikа ono što vidi nego ono što osećа, ono što sаm sebi kаže o onome što je video.Nemoj kvariti ono što imaš želeći ono što nemaš; seti se da je ono što sada imaš nekada bilo među stvarima o kojima si se samo mogao nadati.Poslednja tri od četiri ponavljanja tokom vežbi su ono što vodi ka porastu mišića. Bol je ono što razdvaja šampiona od nekoga ko nije šampion. Upravo to je ono što nedostaje većini ljudi, snaga da nastave i pored bola bez obzira na posledice.Zahtevati da neko pamti sve što je ikad pročitao, bilo bi isto što i zahtevati da sve ono što je ikad pojeo još uvek nosi u sebi. Od ovoga je živio telesno, a od onoga duševno i tako je postao ono što jeste.