Onaj ko nije dovoljno hrabar da rizikuje neće postići ništa u životu.


onaj-ko-nije-dovoljno-hrabar-da-rizikuje-nee-postii-u-ivotu
muhamed alionajkonijedovoljnohrabardarizikujenećepostićinitaživotuonaj koko nijenije dovoljnodovoljno hrabarhrabar dada rizikujerizikuje nećeneće postićipostići ništaništa uu životuonaj ko nijeko nije dovoljnonije dovoljno hrabardovoljno hrabar dahrabar da rizikujeda rizikuje nećerizikuje neće postićineće postići ništapostići ništa uništa u životuonaj ko nije dovoljnoko nije dovoljno hrabarnije dovoljno hrabar dadovoljno hrabar da rizikujehrabar da rizikuje nećeda rizikuje neće postićirizikuje neće postići ništaneće postići ništa upostići ništa u životuonaj ko nije dovoljno hrabarko nije dovoljno hrabar danije dovoljno hrabar da rizikujedovoljno hrabar da rizikuje nećehrabar da rizikuje neće postićida rizikuje neće postići ništarizikuje neće postići ništa uneće postići ništa u životu

Onaj ko nije toliko hrabar da riskira neće ništa postići u životu. -Muhamed Ali
onaj-ko-nije-toliko-hrabar-da-riskira-nee-postii-u-ivotu
Ne, nije trebalo ništa da govori, dovoljno je bilo da postoji.
ne-nije-trebalo-da-govori-dovoljno-bilo-da-postoji
Kada neko pronađe svoj put, ne sme da se plaši. Mora biti dovoljno hrabar da pravi pogrešne korake. -Paulo Koeljo
kada-neko-pronae-svoj-put-ne-sme-da-se-plai-mora-biti-dovoljno-hrabar-da-pravi-pogrene-korake
Reka može postati more, ali ona neće moći nikada postići da more bude dio nje same. -Rabindranat Tagor
reka-moe-postati-more-ali-ona-nee-moi-nikada-postii-da-more-bude-dio-nje-same
Reka može postati more, ali ona neće moći nikada postići da more bude deo nje same. -Rabindranat Tagor
reka-moe-postati-more-ali-ona-nee-moi-nikada-postii-da-more-bude-deo-nje-same