Onaj ko prevlada svoje strahove biće istinski slobodan.


onaj-ko-prevlada-svoje-strahove-bie-istinski-slobodan
aristotelonajkoprevladasvojestrahovebićeistinskislobodanonaj koko prevladaprevlada svojesvoje strahovestrahove bićebiće istinskiistinski slobodanonaj ko prevladako prevlada svojeprevlada svoje strahovesvoje strahove bićestrahove biće istinskibiće istinski slobodanonaj ko prevlada svojeko prevlada svoje strahoveprevlada svoje strahove bićesvoje strahove biće istinskistrahove biće istinski slobodanonaj ko prevlada svoje strahoveko prevlada svoje strahove bićeprevlada svoje strahove biće istinskisvoje strahove biće istinski slobodan

Smatram hrabrijim onoga koji prevlada svoje želje, nego onoga koji pobedi svoje neprijatelje; jer najteža bitka je nad samim sobom. -Aristotel
smatram-hrabrijim-onoga-koji-prevlada-svoje-elje-nego-onoga-koji-pobedi-svoje-neprijatelje-jer-najtea-bitka-nad-samim-sobom
Čovek je rođen slobodan, a svuda je u okovima. Onaj koji veruje da je gospodar drugih, uistinu je više rob od njih. -Žan Žak Ruso
ovek-ro-slobodan-a-svuda-u-okovima-onaj-koji-veruje-da-gospodar-drugih-uistinu-vie-rob-od-njih
Od slobodnog čoveka ne može se napraviti rob, jer je slobodan čovek slobodan i u zatvoru. -Platon
od-slobodnog-oveka-ne-moe-se-napraviti-rob-jer-slobodan-ovek-slobodan-i-u-zatvoru
Od slobodnog čovjeka ne može se napraviti rob, jer je slobodan čovjek slobodan i u zatvoru. -Platon
od-slobodnog-ovjeka-ne-moe-se-napraviti-rob-jer-slobodan-ovjek-slobodan-i-u-zatvoru
Da bi čovek bio slobodan nije dovoljno odbaciti svoje okove, već živeti na način da poštuje i razvija slobodu drugih ljudi. -Nelson Mandela
da-bi-ovek-bio-slobodan-nije-dovoljno-odbaciti-svoje-okove-ve-iveti-na-nain-da-potuje-i-razvija-slobodu-drugih-ljudi