Onaj ko puno zapitkuje će i puno naučiti, a samim tim i puno steći.


onaj-ko-puno-zapitkuje-e-i-puno-nauiti-a-samim-tim-i-puno-stei
fransis bejkononajkopunozapitkujećenaučitisamimtimstećionaj koko punopuno zapitkujezapitkuje ćei punopuno naučitisamim timtim ii punopuno stećionaj ko punoko puno zapitkujepuno zapitkuje ćezapitkuje će iće i punoi puno naučitia samim timsamim tim itim i punoi puno stećionaj ko puno zapitkujeko puno zapitkuje ćepuno zapitkuje će izapitkuje će i punoće i puno naučitia samim tim isamim tim i punotim i puno stećionaj ko puno zapitkuje ćeko puno zapitkuje će ipuno zapitkuje će i punozapitkuje će i puno naučitia samim tim i punosamim tim i puno steći

Svetost ne znači puno znati ili puno razmatrati; velika tajna svetosti znači puno ljubiti.Bogat nije onaj ko puno ima već ko puno daje.Ukoliko želiš da postaneš pisac moraš puno čitati i puno pisati. Ne postoji zaobilaznica za te dve stvari za koju bih znao, ne postoji prečica.Ima puno ljudi koji su od mene više zaradili. Svaka čast. Ali nema ih puno koji su od mene više potrošili. Tek da se zna.Ima puno ljudi koji su od mene više zaradili, ali nema ih puno koji su od mene više potrošili.Onaj koji čeka puno može očekivati malo.