Onaj ko te ne voli ne zna kako to da sakrije, a onaj ko te voli ne zna to da pokaze.


onaj-ko-te-ne-voli-ne-zna-kako-to-da-sakrije-a-onaj-ko-te-voli-ne-zna-to-da-pokaze
onajkotenevoliznakakotodasakrijeonajpokazeonaj koko tete nene volivoli nene znazna kakoda sakrijeonaj koko tete volivoli nene znada pokazeonaj ko teko te nete ne voline voli nevoli ne znane zna kakokako to daa onaj koonaj ko teko te volite voli nevoli ne znazna to daonaj ko te neko te ne volite ne voli nene voli ne znavoli ne zna kakozna kako to dakako to da sakrijea onaj ko teonaj ko te voliko te voli nete voli ne znane zna to dazna to da pokazeonaj ko te ne voliko te ne voli nete ne voli ne znane voli ne zna kakone zna kako to dazna kako to da sakrijea onaj ko te volionaj ko te voli neko te voli ne znavoli ne zna to dane zna to da pokaze

Ko ništa ne zna, ništa ne voli. Ko ne umije ništa, ne razumije ništa. Ko ništa ne razumije, bezvrijedan je. Ali onaj ko poima, taj i voli, zapaža, vidi.. Ko god zamišlja da svako voće sazrijeva u isto vrijeme kad i jagode, ne zna ništa o grožđu.Žena zna lice čoveka koga voli kao što mornar zna otvoreno more.Tko ne zna, a ne zna da ne zna - opasan je- izbjegavajte ga!Tko ne zna, a zna da ne zna - dijete je- naučite ga!Tko zna, a ne zna da zna - spava- probudite ga!Tko zna i zna da zna - mudar je- slijedite ga!Onaj ko voli praksu bez teorije je poput moreplovca koji se ukrca na brod bez kormila i kompasa, te nikad ne zna na koju obalu će pristati.Obrazovan je svaki onaj čovek koji zna gde je znanje kada mu je ono potrebno i kada zna kako da organizuje to znanje u konačne planove akcije.Žena dobro zna da je slaba samo kad voli.