Onaj ko te ne voli ne zna kako to da sakrije, a onaj ko te voli ne zna to da pokaze.


onaj-ko-te-ne-voli-ne-zna-kako-to-da-sakrije-a-onaj-ko-te-voli-ne-zna-to-da-pokaze
onajkotenevoliznakakotodasakrijeonajpokazeonaj koko tete nene volivoli nene znazna kakoda sakrijeonaj koko tete volivoli nene znada pokazeonaj ko teko te nete ne voline voli nevoli ne znane zna kakokako to daa onaj koonaj ko teko te volite voli nevoli ne znazna to daonaj ko te neko te ne volite ne voli nene voli ne znavoli ne zna kakozna kako to dakako to da sakrijea onaj ko teonaj ko te voliko te voli nete voli ne znane zna to dazna to da pokazeonaj ko te ne voliko te ne voli nete ne voli ne znane voli ne zna kakone zna kako to dazna kako to da sakrijea onaj ko te volionaj ko te voli neko te voli ne znavoli ne zna to dane zna to da pokaze

Žena zna lice čoveka koga voli kao što mornar zna otvoreno more. -Onore De Balzak
ena-zna-lice-oveka-koga-voli-kao-to-mornar-zna-otvoreno-more
Onaj ko voli praksu bez teorije je poput moreplovca koji se ukrca na brod bez kormila i kompasa, te nikad ne zna na koju obalu će pristati. -Leonardo da Vinči
onaj-ko-voli-praksu-bez-teorije-poput-moreplovca-koji-se-ukrca-na-brod-bez-kormila-i-kompasa-te-nikad-ne-zna-na-koju-obalu-e-pristati
Obrazovan je svaki onaj čovek koji zna gde je znanje kada mu je ono potrebno i kada zna kako da organizuje to znanje u konačne planove akcije. -Napoleon Hil
obrazovan-svaki-onaj-ovek-koji-zna-gde-znanje-kada-mu-ono-potrebno-i-kada-zna-kako-da-organizuje-to-znanje-u-konane-planove-akcije