Onaj ko je ujutru shvatio istinu, uveče može umreti.


onaj-ko-ujutru-shvatio-istinu-uvee-moe-umreti
konfučijeonajkoujutrushvatioistinuuvečemožeumretionaj koko jeje ujutruujutru shvatioshvatio istinuuveče možemože umretionaj ko jeko je ujutruje ujutru shvatioujutru shvatio istinuuveče može umretionaj ko je ujutruko je ujutru shvatioje ujutru shvatio istinuonaj ko je ujutru shvatioko je ujutru shvatio istinu

Volim samoću. Budem srećna kada od subote uveče do ponedeljka ujutru ostanem sama. Tako punim baterije. -Odri Hepbner
volim-samou-budem-srena-kada-od-subote-uvee-do-ponedeljka-ujutru-ostanem-sama-tako-punim-baterije
Strašno je na moru umreti od žeđi. Zar morate i vi svoju istinu tako zasoliti da ona više ni žeđ ne gasi. -Fridrih Niče
strano-na-moru-umreti-od-ei-zar-morate-i-vi-svoju-istinu-tako-zasoliti-da-ona-vie-e-ne-gasi
Onaj osecaj kada te neko laze a ti znas istinu!
onaj-osecaj-kada-te-neko-laze-a-ti-znas-istinu
Onaj koji nikad ne promeni svoje mišjenje voli samog sebe više nego li istinu. -Fjodor Dostojevski
onaj-koji-nikad-ne-promeni-svoje-mijenje-voli-samog-sebe-vie-nego-li-istinu