Onaj ko voli mora znati izgubiti sebe i ponovo se pronaći.


onaj-ko-voli-mora-znati-izgubiti-sebe-i-ponovo-se-pronai
paulo koeljoonajkovolimoraznatiizgubitisebeponovosepronaćionaj koko volivoli moramora znatiznati izgubitiizgubiti sebesebe ii ponovoponovo sese pronaćionaj ko voliko voli moravoli mora znatimora znati izgubitiznati izgubiti sebeizgubiti sebe isebe i ponovoi ponovo seponovo se pronaćionaj ko voli morako voli mora znativoli mora znati izgubitimora znati izgubiti sebeznati izgubiti sebe iizgubiti sebe i ponovosebe i ponovo sei ponovo se pronaćionaj ko voli mora znatiko voli mora znati izgubitivoli mora znati izgubiti sebemora znati izgubiti sebe iznati izgubiti sebe i ponovoizgubiti sebe i ponovo sesebe i ponovo se pronaći

Već se to događalo, dogodiće se ponovo, u to sam siguran. Neko odlazi zato što će neko drugi doći, ponovo ću pronaći ljubav. -Paulo Koeljo
ve-se-to-dogaalo-dogodie-se-ponovo-u-to-sam-siguran-neko-odlazi-zato-to-e-neko-drugi-doi-ponovo-u-pronai-ljubav
Onaj koji želi da ga poštuju mora znati kako da komanduje. -Nikolo Makijaveli
onaj-koji-eli-da-ga-potuju-mora-znati-kako-da-komanduje
Onaj ko voli taj je pobedio svet i ne plaši se da će išta izgubiti. Istinska ljubav jeste čin potpunog predavanja. -Paulo Koeljo
onaj-ko-voli-taj-pobedio-svet-i-ne-plai-se-da-e-i-izgubiti-istinska-ljubav-jeste-in-potpunog-predavanja
Onaj koga voli njegova žena, uči voljeti sebe. -Apostol Pavao
onaj-koga-voli-njegova-ena-ui-voljeti-sebe