Onaj koji čeka puno može očekivati malo.


onaj-koji-eka-puno-moe-oekivati-malo
gabrijel garsija markesonajkojičekapunomožeočekivatimaloonaj kojikoji čekačeka punopuno možemože očekivatiočekivati maloonaj koji čekakoji čeka punočeka puno možepuno može očekivatimože očekivati maloonaj koji čeka punokoji čeka puno možečeka puno može očekivatipuno može očekivati maloonaj koji čeka puno možekoji čeka puno može očekivatičeka puno može očekivati malo

Onaj ko puno zapitkuje će i puno naučiti, a samim tim i puno steći. -Fransis Bejkon
onaj-ko-puno-zapitkuje-e-i-puno-nauiti-a-samim-tim-i-puno-stei
Nemoj biti od onih koji kažu malo sa puno reči. Budi od onih koji kažu mnogo sa malo reči. -Pitagora
nemoj-biti-od-onih-koji-kau-malo-puno-rei-budi-od-onih-koji-kau-mnogo-malo-rei
Nemoj biti od onih koji kažu malo sa puno riječi. Budi od onih koji kažu mnogo sa malo riječi. -Pitagora
nemoj-biti-od-onih-koji-kau-malo-puno-rijei-budi-od-onih-koji-kau-mnogo-malo-rijei
Ako slobodno društvo ne može da pomogne mnogima koji su siromašni, onda ne može ni da sačuva malo onih koji su bogati. -Džon F. Kenedi
ako-slobodno-drutvo-ne-moe-da-pomogne-mnogima-koji-su-siroma-onda-ne-moe-da-uva-malo-onih-koji-su-bogati
Nije srecan onaj koji puno ima, nego onaj kome malo treba…
nije-srecan-onaj-koji-puno-ima-nego-onaj-kome-malo-treba