Onaj koji želi da pokrene svet neka prvo pokrene samog sebe.


onaj-koji-eli-da-pokrene-svet-neka-prvo-pokrene-samog-sebe
sokratonajkojiželidapokrenesvetnekaprvosamogsebeonaj kojikoji želiželi dada pokrenepokrene svetsvet nekaneka prvoprvo pokrenepokrene samogsamog sebeonaj koji želikoji želi daželi da pokreneda pokrene svetpokrene svet nekasvet neka prvoneka prvo pokreneprvo pokrene samogpokrene samog sebeonaj koji želi dakoji želi da pokreneželi da pokrene svetda pokrene svet nekapokrene svet neka prvosvet neka prvo pokreneneka prvo pokrene samogprvo pokrene samog sebeonaj koji želi da pokrenekoji želi da pokrene svetželi da pokrene svet nekada pokrene svet neka prvopokrene svet neka prvo pokrenesvet neka prvo pokrene samogneka prvo pokrene samog sebe

Onaj koji nikad ne promeni svoje mišjenje voli samog sebe više nego li istinu. -Fjodor Dostojevski
onaj-koji-nikad-ne-promeni-svoje-mijenje-voli-samog-sebe-vie-nego-li-istinu
Onaj osecaj kad ne mozes samog sebe da gledas u ogledalo…
onaj-osecaj-kad-ne-mozes-samog-sebe-da-gledas-u-ogledalo
Čovek koji želi da nešto nauči o svetu mora prvo naučiti o njegovim detaljima. -Heraklit
ovek-koji-eli-da-neto-naui-o-svetu-mora-prvo-nauiti-o-njegovim-detaljima
Kadq mi je rek’o da me voli ceo svet je bio samo moj sada drugoj iste lazi prica neka neka kaznice ga Bog
kadq-mi-reko-da-me-voli-ceo-svet-bio-samo-moj-sada-drugoj-iste-lazi-prica-neka-neka-kaznice-ga-bog
Onaj ko učini dobro delo, neka ćuti; onaj ko ga prima, neka priča. -Seneka
onaj-ko-uini-dobro-delo-neka-uti-onaj-ko-ga-prima-neka-pria