Onaj koji nije nesrećan lako daje savete onima koji to jesu.


onaj-koji-nije-nesrean-lako-daje-savete-onima-koji-to-jesu
eshilonajkojinijenesrećanlakodajesaveteonimatojesuonaj kojikoji nijenije nesrećannesrećan lakolako dajedaje savetesavete onimaonima kojionaj koji nijekoji nije nesrećannije nesrećan lakonesrećan lako dajelako daje savetedaje savete onimasavete onima kojikoji to jesuonaj koji nije nesrećankoji nije nesrećan lakonije nesrećan lako dajenesrećan lako daje savetelako daje savete onimadaje savete onima kojionima koji to jesuonaj koji nije nesrećan lakokoji nije nesrećan lako dajenije nesrećan lako daje savetenesrećan lako daje savete onimalako daje savete onima kojisavete onima koji to jesu

Ljubav lišava pameti one koji je imaju, a daje je onima koji je nemaju. -Denis Diderot
ljubav-liava-pameti-one-koji-imaju-a-daje-onima-koji-nemaju
Zakoni su uvek korisni onima što imaju, a štetni onima koji nemaju ništa. -Žan Žak Ruso
zakoni-su-uvek-korisni-onima-to-imaju-a-tetni-onima-koji-nemaju
Žena često lako daje, ali se lako ne zaljubljuje. -Jovan Dučić
ena-esto-lako-daje-ali-se-lako-ne-zaljubljuje
Često opraštamo onima koji nam dosađuju, ali nikad ne možemo oprostiti onima kojima smo sami dosadni. -Francois de La Rochefoucauld
esto-opratamo-onima-koji-nam-dosauju-ali-nikad-ne-moemo-oprostiti-onima-kojima-smo-sami-dosadni