Onaj koji nikad ne promeni svoje mišjenje voli samog sebe više nego li istinu.


onaj-koji-nikad-ne-promeni-svoje-mijenje-voli-samog-sebe-vie-nego-li-istinu
fjodor dostojevskionajkojinikadnepromenisvojemijenjevolisamogsebevienegoliistinuonaj kojikoji nikadnikad nene promenipromeni svojesvoje mišjenjemišjenje volivoli samogsamog sebesebe viševiše negonego lili istinuonaj koji nikadkoji nikad nenikad ne promenine promeni svojepromeni svoje mišjenjesvoje mišjenje volimišjenje voli samogvoli samog sebesamog sebe višesebe više negoviše nego linego li istinuonaj koji nikad nekoji nikad ne promeninikad ne promeni svojene promeni svoje mišjenjepromeni svoje mišjenje volisvoje mišjenje voli samogmišjenje voli samog sebevoli samog sebe višesamog sebe više negosebe više nego liviše nego li istinuonaj koji nikad ne promenikoji nikad ne promeni svojenikad ne promeni svoje mišjenjene promeni svoje mišjenje volipromeni svoje mišjenje voli samogsvoje mišjenje voli samog sebemišjenje voli samog sebe viševoli samog sebe više negosamog sebe više nego lisebe više nego li istinu

Oni koji nikad ne povlače svoje mišljenje, više vole sebe nego istinu. -Volter
oni-koji-nikad-ne-povlae-svoje-miljenje-vie-vole-sebe-nego-istinu
Oni koji nikada ne mijenjaju mišljenje, vole sebe više nego istinu. -Narodne poslovice
oni-koji-nikada-ne-mijenjaju-miljenje-vole-sebe-vie-nego-istinu
Onaj koji želi da pokrene svet neka prvo pokrene samog sebe. -Sokrat
onaj-koji-eli-da-pokrene-svet-neka-prvo-pokrene-samog-sebe
Onaj osecaj kad ne mozes samog sebe da gledas u ogledalo…
onaj-osecaj-kad-ne-mozes-samog-sebe-da-gledas-u-ogledalo
Onaj ko voli praksu bez teorije je poput moreplovca koji se ukrca na brod bez kormila i kompasa, te nikad ne zna na koju obalu će pristati. -Leonardo da Vinči
onaj-ko-voli-praksu-bez-teorije-poput-moreplovca-koji-se-ukrca-na-brod-bez-kormila-i-kompasa-te-nikad-ne-zna-na-koju-obalu-e-pristati
Ko je najveći papučar u selu? Onaj koji potroši više šljiva na džem, nego na rakiju :)
ko-najvei-papuar-u-selu-onaj-koji-potroi-vie-ljiva-na-dem-nego-na-rakiju