Onaj koji ograničava svoje želje, uvek je bogat.


onaj-koji-ograniava-svoje-elje-uvek-bogat
volteronajkojiograničavasvoježeljeuvekbogatonaj kojikoji ograničavaograničava svojesvoje željeuvek jeje bogatonaj koji ograničavakoji ograničava svojeograničava svoje željeuvek je bogatonaj koji ograničava svojekoji ograničava svoje željeonaj koji ograničava svoje želje

Oni koji obuzdavaju svoje želje čine to jer su im želje dovoljno slabe da ih se može obuzdati. -William Blake
oni-koji-obuzdavaju-svoje-elje-ine-to-jer-su-im-elje-dovoljno-slabe-da-ih-se-moe-obuzdati
Smatram hrabrijim onoga koji prevlada svoje želje, nego onoga koji pobedi svoje neprijatelje; jer najteža bitka je nad samim sobom. -Aristotel
smatram-hrabrijim-onoga-koji-prevlada-svoje-elje-nego-onoga-koji-pobedi-svoje-neprijatelje-jer-najtea-bitka-nad-samim-sobom
Onaj čijim je srcem ovladala pohlepa, beskrajno je siromašan, makar bio i bogat, -Japanska poslovica
onaj-ijim-srcem-ovladala-pohlepa-beskrajno-siromaan-makar-bio-i-bogat