Onaj koji pita ispadne budala pet minuta, ali onaj koji ne pita ostane budala cijeli život.


onaj-koji-pita-ispadne-budala-pet-minuta-ali-onaj-koji-ne-pita-ostane-budala-cijeli-ivot
kineske posloviceonajkojipitaispadnebudalapetminutaalionajneostanecijeliživotonaj kojikoji pitapita ispadneispadne budalabudala petpet minutaali onajonaj kojikoji nene pitapita ostaneostane budalabudala cijelicijeli životonaj koji pitakoji pita ispadnepita ispadne budalaispadne budala petbudala pet minutaali onaj kojionaj koji nekoji ne pitane pita ostanepita ostane budalaostane budala cijelibudala cijeli životonaj koji pita ispadnekoji pita ispadne budalapita ispadne budala petispadne budala pet minutaali onaj koji neonaj koji ne pitakoji ne pita ostanene pita ostane budalapita ostane budala cijeliostane budala cijeli životonaj koji pita ispadne budalakoji pita ispadne budala petpita ispadne budala pet minutaali onaj koji ne pitaonaj koji ne pita ostanekoji ne pita ostane budalane pita ostane budala cijelipita ostane budala cijeli život

Nije najveća budala onaj koji ne zna da čita, već onaj koji misli da je sve što pročita istina. -Ivo Andrić
nije-najvea-budala-onaj-koji-ne-zna-da-ita-ve-onaj-koji-misli-da-sve-to-proita-istina
Nije najveća budala onaj koji ne ume da čita, nego onaj koji misli da je sve ono što pročita istina. -Ivo Andrić
nije-najvea-budala-onaj-koji-ne-ume-da-ita-nego-onaj-koji-misli-da-sve-ono-to-proita-istina
Onaj koji umire kao mučenik, dokazuje da nije bio podlac, ali ni u kojem slučaju da nije bio budala. -Charles Caleb Colton
onaj-koji-umire-kao-muenik-dokazuje-da-nije-bio-podlac-ali-u-kojem-sluaju-da-nije-bio-budala
Svaka budala može kritikovati, osuđivati i žaliti se - a većina budala to i radi. -Bendžamin Frenklin
svaka-budala-moe-kritikovati-osuivati-i-aliti-se-a-veina-budala-to-i-radi
Govorili su mi da se čuvam pijanih budala. Čuvao sam se treznih budala, za svaki slučaj. -Đorđe Balašević
govorili-su-mi-da-se-uvam-pijanih-budala-uvao-sam-se-treznih-budala-za-svaki-sluaj
Postoje ljudi, koji ti za pet minuta pokvare ceo dan .I oni s’ kojima provedeš minut, a poželiš da traje večno. ♥
postoje-ljudi-koji-ti-za-pet-minuta-pokvare-ceo-dan-i-oni-s-kojima-provede-minut-a-poeli-da-traje-veno