Onaj koji sve može lako će doći do uverenja da se na sve može usuditi.


onaj-koji-sve-moe-lako-e-doi-do-uverenja-da-se-na-sve-moe-usuditi
eshilonajkojisvemoželakoćedoćidouverenjadasenausuditionaj kojikoji svesve možemože lakolako ćeće doćidoći dodo uverenjauverenja dada sese nana svesve možemože usuditionaj koji svekoji sve možesve može lakomože lako ćelako će doćiće doći dodoći do uverenjado uverenja dauverenja da seda se nase na svena sve možesve može usuditionaj koji sve možekoji sve može lakosve može lako ćemože lako će doćilako će doći doće doći do uverenjadoći do uverenja dado uverenja da seuverenja da se nada se na svese na sve možena sve može usuditionaj koji sve može lakokoji sve može lako ćesve može lako će doćimože lako će doći dolako će doći do uverenjaće doći do uverenja dadoći do uverenja da sedo uverenja da se nauverenja da se na sveda se na sve možese na sve može usuditi

Čovjek može lako napraviti štetu, ali ne može svaki čovjek činiti dobro drugome.Skroman čovjek može sve dobiti, a ohol sve izgubiti; jer skromnost uvijek nailazi na velikodušnost, a oholost na zavist.Ono što jedan pisac može da stvori sam u svoja četiri zida, nijedna vlast ne može lako da uništi.Mašta je puno važnija od znanja. Može se sve znati, ali ništa ne napraviti, dok se sa malo mašte može napraviti sve.Samo čovek koji je osetio krajnji očaj može osetiti krajnje blaženstvo. Svi za jednog, jedan za sve.Nakon dugog razmišljanja došao sam do uverenja da će čovek koji ima dubok cilj taj cilj i ostvariti, te da se ništa ne može suprotstaviti volji koja je spremna za njegovo ostvarenje položiti čak i život.