Onaj koji umire kao mučenik, dokazuje da nije bio podlac, ali ni u kojem slučaju da nije bio budala.


onaj-koji-umire-kao-muenik-dokazuje-da-nije-bio-podlac-ali-u-kojem-sluaju-da-nije-bio-budala
charles caleb coltononajkojiumirekaomučenikdokazujedanijebiopodlacalikojemslučajubudalaonaj kojikoji umireumire kaokao mučenikdokazuje dada nijenije biobio podlacali niu kojemkojem slučajuslučaju dada nijenije biobio budalaonaj koji umirekoji umire kaoumire kao mučenikdokazuje da nijeda nije bionije bio podlacali ni uni u kojemu kojem slučajukojem slučaju daslučaju da nijeda nije bionije bio budalaonaj koji umire kaokoji umire kao mučenikdokazuje da nije bioda nije bio podlacali ni u kojemni u kojem slučajuu kojem slučaju dakojem slučaju da nijeslučaju da nije bioda nije bio budalaonaj koji umire kao mučenikdokazuje da nije bio podlacali ni u kojem slučajuni u kojem slučaju dau kojem slučaju da nijekojem slučaju da nije bioslučaju da nije bio budala

Fašizam nije se održao na valu neke doktrine koja je bila prethodno izrađena za stolom: nastao je iz potrebe za djelovanjem i bio je djelovanje; nije bio stranka, nego u prve dvije godine antistranka i pokret.Iako nije bio česta pojava ili ga uopšte nije bilo, smeh postaje kao deo svakodnevnog života.Radi kao da ti novac nije neophodan, pleši kao da te niko ne gleda, voli kao da nikad nisi bio nesrećan.Onaj koji pita ispadne budala pet minuta, ali onaj koji ne pita ostane budala cijeli život.Nemoj nikada misliti da rat, ma koliko potreban bio, ma koliko opravdan bio, nije zločin.Najpre nisam bio spreman da se suočim da ono što zaista nije u redu sa mnom nije moje telo, već ograničenja koja sam postavljao sebi, kao i moja ograničena verzija mojih životnih mogućnosti.