Onaj koji umire kao mučenik, dokazuje da nije bio podlac, ali ni u kojem slučaju da nije bio budala.


onaj-koji-umire-kao-muenik-dokazuje-da-nije-bio-podlac-ali-u-kojem-sluaju-da-nije-bio-budala
charles caleb coltononajkojiumirekaomučenikdokazujedanijebiopodlacalikojemslučajubudalaonaj kojikoji umireumire kaokao mučenikdokazuje dada nijenije biobio podlacali niu kojemkojem slučajuslučaju dada nijenije biobio budalaonaj koji umirekoji umire kaoumire kao mučenikdokazuje da nijeda nije bionije bio podlacali ni uni u kojemu kojem slučajukojem slučaju daslučaju da nijeda nije bionije bio budalaonaj koji umire kaokoji umire kao mučenikdokazuje da nije bioda nije bio podlacali ni u kojemni u kojem slučajuu kojem slučaju dakojem slučaju da nijeslučaju da nije bioda nije bio budalaonaj koji umire kao mučenikdokazuje da nije bio podlacali ni u kojem slučajuni u kojem slučaju dau kojem slučaju da nijekojem slučaju da nije bioslučaju da nije bio budala

Iako nije bio česta pojava ili ga uopšte nije bilo, smeh postaje kao deo svakodnevnog života. -Bob Marli
iako-nije-bio-esta-pojava-ili-ga-uopte-nije-bilo-smeh-postaje-kao-deo-svakodnevnog-ivota
Radi kao da ti novac nije neophodan, pleši kao da te niko ne gleda, voli kao da nikad nisi bio nesrećan. -Mark Tven
radi-kao-da-ti-novac-nije-neophodan-plei-kao-da-te-niko-ne-gleda-voli-kao-da-nikad-nisi-bio-nesrean
Onaj koji pita ispadne budala pet minuta, ali onaj koji ne pita ostane budala cijeli život. -Kineske poslovice
onaj-koji-pita-ispadne-budala-pet-minuta-ali-onaj-koji-ne-pita-ostane-budala-cijeli-ivot
Nemoj nikada misliti da rat, ma koliko potreban bio, ma koliko opravdan bio, nije zločin. -Ernest Hemingvej
nemoj-nikada-misliti-da-rat-koliko-potreban-bio-koliko-opravdan-bio-nije-zloin
Najpre nisam bio spreman da se suočim da ono što zaista nije u redu sa mnom nije moje telo, već ograničenja koja sam postavljao sebi, kao i moja ograničena verzija mojih životnih mogućnosti. -Nik Vujičić
najpre-nisam-bio-spreman-da-se-suoim-da-ono-to-zaista-nije-u-redu-mnom-nije-moje-telo-ve-ogranienja-koja-sam-postavljao-sebi-kao-i-moja-ograniena