Onaj koji vara će uvek naći one koje će lako prevariti.


onaj-koji-vara-e-uvek-nai-one-koje-e-lako-prevariti
nikolo makijavelionajkojivaraćeuveknaćionekojelakoprevaritionaj kojikoji varavara ćeće uvekuvek naćinaći oneone kojekoje ćeće lakolako prevaritionaj koji varakoji vara ćevara će uvekće uvek naćiuvek naći onenaći one kojeone koje ćekoje će lakoće lako prevaritionaj koji vara ćekoji vara će uvekvara će uvek naćiće uvek naći oneuvek naći one kojenaći one koje ćeone koje će lakokoje će lako prevaritionaj koji vara će uvekkoji vara će uvek naćivara će uvek naći oneće uvek naći one kojeuvek naći one koje ćenaći one koje će lakoone koje će lako prevariti

Onaj koji nije nesrećan lako daje savete onima koji to jesu. -Eshil
onaj-koji-nije-nesrean-lako-daje-savete-onima-koji-to-jesu
Onaj koji ograničava svoje želje, uvek je bogat. -Volter
onaj-koji-ograniava-svoje-elje-uvek-bogat
Onaj koji sve može lako će doći do uverenja da se na sve može usuditi. -Eshil
onaj-koji-sve-moe-lako-e-doi-do-uverenja-da-se-na-sve-moe-usuditi