Onaj osećaj kad kupiš novu motiku pa se foliraš po njivi… :D


onaj-oseaj-kad-kupi-novu-motiku-pa-se-folira-po-njivi-d
onajosećajkadkupinovumotikupasefoliraponjivi…onaj osećajosećaj kadkad kupiškupiš novunovu motikumotiku papa sese folirašfoliraš popo njivi…onaj osećaj kadosećaj kad kupiškad kupiš novukupiš novu motikunovu motiku pamotiku pa sepa se folirašse foliraš pofoliraš po njivi…onaj osećaj kad kupišosećaj kad kupiš novukad kupiš novu motikukupiš novu motiku panovu motiku pa semotiku pa se folirašpa se foliraš pose foliraš po njivi…onaj osećaj kad kupiš novuosećaj kad kupiš novu motikukad kupiš novu motiku pakupiš novu motiku pa senovu motiku pa se folirašmotiku pa se foliraš popa se foliraš po njivi…

Onaj osećaj kad počnu da te smaraju stranice i grupe koje počinju rečima onaj osećaj… -.-
onaj-oseaj-kad-ponu-da-te-smaraju-stranice-i-grupe-koje-poinju-reima-onaj-oseaj
Onaj osećaj kad posedujes princezu,kad si pored nje,kad te ljubi i grli,kad ti kaze volim te ljubavi….neprocenjivoo…..
onaj-oseaj-kad-posedujes-princezukad-pored-njekad-te-ljubi-i-grlikad-ti-kaze-volim-te-ljubavineprocenjivoo
Onaj osećaj kad diraš brata, a znaš da je jači. I kad krene da te bije ti pobegneš i zaključaš se u wc :D Ali ipak ga voliš ♥
onaj-oseaj-kad-dira-brata-a-zna-da-jai-i-kad-krene-da-te-bije-ti-pobegne-i-zakljua-se-u-wc-d-ali-ipak-ga-voli
Onaj osećaj kad ti nije ni do čega
onaj-oseaj-kad-ti-nije-do-ega
Onaj osećaj kad se ljubiš pijan :D
onaj-oseaj-kad-se-ljubi-pijan-d
Onaj osećaj kad se probudite iz ružnog sna.
onaj-oseaj-kad-se-probudite-iz-runog-sna