Onaj osećaj kad si na fejsu a ćale ti upadne u sobu i kaže: Kucaj polovni automobili… Haha xD


onaj-oseaj-kad-na-fejsu-a-ale-ti-upadne-u-sobu-i-kae-kucaj-polovni-automobili-haha-xd
onajosećajkadnafejsućaletiupadnesobukažekucajpolovniautomobili…hahaxdonaj osećajosećaj kadkad sisi nana fejsućale titi upadneupadne uu sobusobu ii kažekucaj polovnipolovni automobili…automobili… hahahaha xdonaj osećaj kadosećaj kad sikad si nasi na fejsufejsu a ćalea ćale tićale ti upadneti upadne uupadne u sobuu sobu isobu i kažekucaj polovni automobili…polovni automobili… hahaautomobili… haha xdonaj osećaj kad siosećaj kad si nakad si na fejsuna fejsu a ćalefejsu a ćale tia ćale ti upadnećale ti upadne uti upadne u sobuupadne u sobu iu sobu i kažekucaj polovni automobili… hahapolovni automobili… haha xdonaj osećaj kad si naosećaj kad si na fejsusi na fejsu a ćalena fejsu a ćale tifejsu a ćale ti upadnea ćale ti upadne ućale ti upadne u sobuti upadne u sobu iupadne u sobu i kažekucaj polovni automobili… haha xd

Znaš onaj osećaj ti na fejsu a ćale ti upadne u sobu i kaže: Kucaj polovni automobili
zna-onaj-oseaj-ti-na-fejsu-a-ale-ti-upadne-u-sobu-i-kae-kucaj-polovni-automobili
Onaj osećaj kad počnu da te smaraju stranice i grupe koje počinju rečima onaj osećaj… -.-
onaj-oseaj-kad-ponu-da-te-smaraju-stranice-i-grupe-koje-poinju-reima-onaj-oseaj
Onaj osećaj kad posedujes princezu,kad si pored nje,kad te ljubi i grli,kad ti kaze volim te ljubavi….neprocenjivoo…..
onaj-oseaj-kad-posedujes-princezukad-pored-njekad-te-ljubi-i-grlikad-ti-kaze-volim-te-ljubavineprocenjivoo
Onaj osećaj kad diraš brata, a znaš da je jači. I kad krene da te bije ti pobegneš i zaključaš se u wc :D Ali ipak ga voliš ♥
onaj-oseaj-kad-dira-brata-a-zna-da-jai-i-kad-krene-da-te-bije-ti-pobegne-i-zakljua-se-u-wc-d-ali-ipak-ga-voli
Onaj osećaj kad se ljubiš pijan :D
onaj-oseaj-kad-se-ljubi-pijan-d
Onaj osećaj kad ti nije ni do čega
onaj-oseaj-kad-ti-nije-do-ega