Onaj osećaj kad napolju pada sneg a ti sediš u toplom… Neprocenjivo. ;)


onaj-oseaj-kad-napolju-pada-sneg-a-ti-sedi-u-toplom-neprocenjivo
onajosećajkadnapoljupadasnegtiseditoplom…neprocenjivoonaj osećajosećaj kadkad napoljunapolju padapada snegti sedišsediš uu toplom…toplom… neprocenjivoonaj osećaj kadosećaj kad napoljukad napolju padanapolju pada snegsneg a tia ti sedišti sediš usediš u toplom…u toplom… neprocenjivoonaj osećaj kad napoljuosećaj kad napolju padakad napolju pada snegpada sneg a tisneg a ti sediša ti sediš uti sediš u toplom…sediš u toplom… neprocenjivoonaj osećaj kad napolju padaosećaj kad napolju pada snegnapolju pada sneg a tipada sneg a ti sedišsneg a ti sediš ua ti sediš u toplom…ti sediš u toplom… neprocenjivo

Onaj osećaj kad si zaljubljen u istu osobu nekoliko godina i kad ti se sve više i više sviđa. Neprocenjivo!
onaj-oseaj-kad-zaljubljen-u-istu-osobu-nekoliko-godina-i-kad-ti-se-sve-vie-i-vie-svia-neprocenjivo
Onaj osećaj kad počnu da te smaraju stranice i grupe koje počinju rečima onaj osećaj… -.-
onaj-oseaj-kad-ponu-da-te-smaraju-stranice-i-grupe-koje-poinju-reima-onaj-oseaj
Onaj osećaj kad posedujes princezu,kad si pored nje,kad te ljubi i grli,kad ti kaze volim te ljubavi….neprocenjivoo…..
onaj-oseaj-kad-posedujes-princezukad-pored-njekad-te-ljubi-i-grlikad-ti-kaze-volim-te-ljubavineprocenjivoo
Sreca pa ne pada sneg. Ko bi ga cistio po ovoj vrucini xD
sreca-pa-ne-pada-sneg-ko-bi-ga-cistio-po-ovoj-vrucini-xd
Onaj osećaj kad diraš brata, a znaš da je jači. I kad krene da te bije ti pobegneš i zaključaš se u wc :D Ali ipak ga voliš ♥
onaj-oseaj-kad-dira-brata-a-zna-da-jai-i-kad-krene-da-te-bije-ti-pobegne-i-zakljua-se-u-wc-d-ali-ipak-ga-voli
Onaj osećaj kad se ljubiš pijan :D
onaj-oseaj-kad-se-ljubi-pijan-d