Onaj osećaj kad odložite alarm da bi dremnuli još 10 minuta.


onaj-oseaj-kad-odloite-alarm-da-bi-dremnuli-jo-10-minuta
onajosećajkadodložitealarmdabidremnulijo10minutaonaj osećajosećaj kadkad odložiteodložite alarmalarm dada bibi dremnulidremnuli jošjoš 1010 minutaonaj osećaj kadosećaj kad odložitekad odložite alarmodložite alarm daalarm da bida bi dremnulibi dremnuli jošdremnuli još 10još 10 minutaonaj osećaj kad odložiteosećaj kad odložite alarmkad odložite alarm daodložite alarm da bialarm da bi dremnulida bi dremnuli jošbi dremnuli još 10dremnuli još 10 minutaonaj osećaj kad odložite alarmosećaj kad odložite alarm dakad odložite alarm da biodložite alarm da bi dremnulialarm da bi dremnuli jošda bi dremnuli još 10bi dremnuli još 10 minuta

Onaj osećaj kad počnu da te smaraju stranice i grupe koje počinju rečima onaj osećaj… -.-
onaj-oseaj-kad-ponu-da-te-smaraju-stranice-i-grupe-koje-poinju-reima-onaj-oseaj
Onaj osećaj kad posedujes princezu,kad si pored nje,kad te ljubi i grli,kad ti kaze volim te ljubavi….neprocenjivoo…..
onaj-oseaj-kad-posedujes-princezukad-pored-njekad-te-ljubi-i-grlikad-ti-kaze-volim-te-ljubavineprocenjivoo
Onaj osećaj kad diraš brata, a znaš da je jači. I kad krene da te bije ti pobegneš i zaključaš se u wc :D Ali ipak ga voliš ♥
onaj-oseaj-kad-dira-brata-a-zna-da-jai-i-kad-krene-da-te-bije-ti-pobegne-i-zakljua-se-u-wc-d-ali-ipak-ga-voli
Onaj osećaj kad ti nije ni do čega
onaj-oseaj-kad-ti-nije-do-ega
Onaj osećaj kad se ljubiš pijan :D
onaj-oseaj-kad-se-ljubi-pijan-d
Onaj osećaj kad ti je neko preko potreban…
onaj-oseaj-kad-ti-neko-preko-potreban