Onaj osećaj kad pričate sa nekim telefonom a uopšte ga ne slušate.


onaj-oseaj-kad-priate-nekim-telefonom-a-uopte-ga-ne-sluate
onajosećajkadpričatenekimtelefonomuopteganesluateonaj osećajosećaj kadkad pričatepričate sasa nekimnekim telefonomuopšte gaga nene slušateonaj osećaj kadosećaj kad pričatekad pričate sapričate sa nekimsa nekim telefonomtelefonom a uopštea uopšte gauopšte ga nega ne slušateonaj osećaj kad pričateosećaj kad pričate sakad pričate sa nekimpričate sa nekim telefonomnekim telefonom a uopštetelefonom a uopšte gaa uopšte ga neuopšte ga ne slušateonaj osećaj kad pričate saosećaj kad pričate sa nekimkad pričate sa nekim telefonomsa nekim telefonom a uopštenekim telefonom a uopšte gatelefonom a uopšte ga nea uopšte ga ne slušate

Onaj osećaj kad sami sebe ubijate nekim mislima.
onaj-oseaj-kad-sami-sebe-ubijate-nekim-mislima
Onaj osećaj kad počnu da te smaraju stranice i grupe koje počinju rečima onaj osećaj… -.-
onaj-oseaj-kad-ponu-da-te-smaraju-stranice-i-grupe-koje-poinju-reima-onaj-oseaj
Onaj osećaj kad posedujes princezu,kad si pored nje,kad te ljubi i grli,kad ti kaze volim te ljubavi….neprocenjivoo…..
onaj-oseaj-kad-posedujes-princezukad-pored-njekad-te-ljubi-i-grlikad-ti-kaze-volim-te-ljubavineprocenjivoo
Onaj osecaj kad se dopisujes sa nekim, i dok cekas odgovor, zaspis. :D
onaj-osecaj-kad-se-dopisujes-nekim-i-dok-cekas-odgovor-zaspis-d
Onaj osećaj kad diraš brata, a znaš da je jači. I kad krene da te bije ti pobegneš i zaključaš se u wc :D Ali ipak ga voliš ♥
onaj-oseaj-kad-dira-brata-a-zna-da-jai-i-kad-krene-da-te-bije-ti-pobegne-i-zakljua-se-u-wc-d-ali-ipak-ga-voli
Onaj osećaj kad se ljubiš pijan :D
onaj-oseaj-kad-se-ljubi-pijan-d