Onaj osećaj kad se 2 dana nakon svađe setite šta ste sve mogli reći.


onaj-oseaj-kad-se-2-dana-nakon-svae-setite-ste-sve-mogli-rei
onajosećajkadse2dananakonsvađesetitetastesvemoglirećionaj osećajosećaj kadkad sedana nakonnakon svađesvađe setitesetite štašta steste svesve moglimogli rećionaj osećaj kadosećaj kad sekad se 2se 2 dana2 dana nakondana nakon svađenakon svađe setitesvađe setite štasetite šta stešta ste sveste sve moglisve mogli rećionaj osećaj kad seosećaj kad se 2kad se 2 danase 2 dana nakon2 dana nakon svađedana nakon svađe setitenakon svađe setite štasvađe setite šta stesetite šta ste svešta ste sve mogliste sve mogli rećionaj osećaj kad se 2osećaj kad se 2 danakad se 2 dana nakonse 2 dana nakon svađe2 dana nakon svađe setitedana nakon svađe setite štanakon svađe setite šta stesvađe setite šta ste svesetite šta ste sve moglišta ste sve mogli reći

Onaj osećaj kad slučajno rešite problem koji vas muči danima i za koji ste polako počeli da dižete ruke. ;)
onaj-oseaj-kad-sluajno-reite-problem-koji-vas-mui-danima-i-za-koji-ste-polako-poeli-da-diete-ruke
Gde ste drugarice,sve velike lavice nekada ste bile ribe,a sad ste konobarice mastale o sreci,skoli,milionima… sada kad vas vidim,sve ste sa kurtonima Pljuvali ...
gde-ste-drugaricesve-velike-lavice-nekada-ste-bile-ribea-sad-ste-konobarice-mastale-o-sreciskolimilionima-sada-kad-vas-vidimsve-ste-kurtonima
Onaj osećaj kad si zaljubljen u istu osobu nekoliko godina i kad ti se sve više i više sviđa. Neprocenjivo!
onaj-oseaj-kad-zaljubljen-u-istu-osobu-nekoliko-godina-i-kad-ti-se-sve-vie-i-vie-svia-neprocenjivo
Onaj osećaj kad počnu da te smaraju stranice i grupe koje počinju rečima onaj osećaj… -.-
onaj-oseaj-kad-ponu-da-te-smaraju-stranice-i-grupe-koje-poinju-reima-onaj-oseaj
Onaj osećaj kad posedujes princezu,kad si pored nje,kad te ljubi i grli,kad ti kaze volim te ljubavi….neprocenjivoo…..
onaj-oseaj-kad-posedujes-princezukad-pored-njekad-te-ljubi-i-grlikad-ti-kaze-volim-te-ljubavineprocenjivoo
Onaj osećaj kad diraš brata, a znaš da je jači. I kad krene da te bije ti pobegneš i zaključaš se u wc :D Ali ipak ga voliš ♥
onaj-oseaj-kad-dira-brata-a-zna-da-jai-i-kad-krene-da-te-bije-ti-pobegne-i-zakljua-se-u-wc-d-ali-ipak-ga-voli