Onaj osećaj kad se probudiš iz ružnog sna i shvatiš da je samo bio san.


onaj-oseaj-kad-se-probudi-iz-runog-sna-i-shvati-da-samo-bio-san
onajosećajkadseprobudiizružnogsnashvatidasamobiosanonaj osećajosećaj kadkad sese probudišprobudiš iziz ružnogružnog snasna ii shvatišshvatiš dada jeje samosamo biobio sanonaj osećaj kadosećaj kad sekad se probudišse probudiš izprobudiš iz ružnogiz ružnog snaružnog sna isna i shvatiši shvatiš dashvatiš da jeda je samoje samo biosamo bio sanonaj osećaj kad seosećaj kad se probudiškad se probudiš izse probudiš iz ružnogprobudiš iz ružnog snaiz ružnog sna iružnog sna i shvatišsna i shvatiš dai shvatiš da jeshvatiš da je samoda je samo bioje samo bio sanonaj osećaj kad se probudišosećaj kad se probudiš izkad se probudiš iz ružnogse probudiš iz ružnog snaprobudiš iz ružnog sna iiz ružnog sna i shvatišružnog sna i shvatiš dasna i shvatiš da jei shvatiš da je samoshvatiš da je samo bioda je samo bio san

Onaj osećaj kad se probudite iz ružnog sna.
onaj-oseaj-kad-se-probudite-iz-runog-sna
Prava ljubav se čeka zauvek… ona ne vara nikad, s njom je uvek najlepše al je problem kad se probudiš iz tog prelepog i prekrasnog sna… /♥/
prava-ljubav-se-eka-zauvek-ona-ne-vara-nikad-s-njom-uvek-najlepe-al-problem-kad-se-probudi-iz-tog-prelepog-i-prekrasnog-sna
Onaj osećaj kad te zaboravi neko koga si voleo najviše na svetu, ko je bio sastavni deo tvog života. I odjednom nestane, ispari … zbog nekog drugog & ...
onaj-oseaj-kad-te-zaboravi-neko-koga-voleo-najvie-na-svetu-ko-bio-sastavni-deo-tvog-ivota-i-odjednom-nestane-ispari-zbog-nekog-drugog
Onaj osećaj kad počnu da te smaraju stranice i grupe koje počinju rečima onaj osećaj… -.-
onaj-oseaj-kad-ponu-da-te-smaraju-stranice-i-grupe-koje-poinju-reima-onaj-oseaj
Onaj osećaj kad posedujes princezu,kad si pored nje,kad te ljubi i grli,kad ti kaze volim te ljubavi….neprocenjivoo…..
onaj-oseaj-kad-posedujes-princezukad-pored-njekad-te-ljubi-i-grlikad-ti-kaze-volim-te-ljubavineprocenjivoo
Onaj osjećaj kad se zaljubiš u nekog i na kraju shvatiš da ima više mana nego vrlina..
onaj-osjeaj-kad-se-zaljubi-u-nekog-i-na-kraju-shvati-da-ima-vie-mana-nego-vrlina