Onaj osećaj kad se probudite iz ružnog sna.


onaj-oseaj-kad-se-probudite-iz-runog-sna
onajosećajkadseprobuditeizružnogsnaonaj osećajosećaj kadkad sese probuditeprobudite iziz ružnogružnog snaonaj osećaj kadosećaj kad sekad se probuditese probudite izprobudite iz ružnogiz ružnog snaonaj osećaj kad seosećaj kad se probuditekad se probudite izse probudite iz ružnogprobudite iz ružnog snaonaj osećaj kad se probuditeosećaj kad se probudite izkad se probudite iz ružnogse probudite iz ružnog sna

Onaj osećaj kad se probudiš iz ružnog sna i shvatiš da je samo bio san.
onaj-oseaj-kad-se-probudi-iz-runog-sna-i-shvati-da-samo-bio-san
Onaj osećaj kad počnu da te smaraju stranice i grupe koje počinju rečima onaj osećaj… -.-
onaj-oseaj-kad-ponu-da-te-smaraju-stranice-i-grupe-koje-poinju-reima-onaj-oseaj
Onaj osećaj kad posedujes princezu,kad si pored nje,kad te ljubi i grli,kad ti kaze volim te ljubavi….neprocenjivoo…..
onaj-oseaj-kad-posedujes-princezukad-pored-njekad-te-ljubi-i-grlikad-ti-kaze-volim-te-ljubavineprocenjivoo
Onaj osećaj kad diraš brata, a znaš da je jači. I kad krene da te bije ti pobegneš i zaključaš se u wc :D Ali ipak ga voliš ♥
onaj-oseaj-kad-dira-brata-a-zna-da-jai-i-kad-krene-da-te-bije-ti-pobegne-i-zakljua-se-u-wc-d-ali-ipak-ga-voli
Onaj osećaj kad se ljubiš pijan :D
onaj-oseaj-kad-se-ljubi-pijan-d
Onaj osećaj kad ti nije ni do čega
onaj-oseaj-kad-ti-nije-do-ega