Onaj osećaj kad slučajno rešite problem koji vas muči danima i za koji ste polako počeli da dižete ruke. ;)


onaj-oseaj-kad-sluajno-reite-problem-koji-vas-mui-danima-i-za-koji-ste-polako-poeli-da-diete-ruke
onajosećajkadslučajnoreiteproblemkojivasmučidanimazastepolakopočelidadižeterukeonaj osećajosećaj kadkad slučajnoslučajno rešiterešite problemproblem kojikoji vasvas mučimuči danimadanima ii zaza kojikoji steste polakopolako počelipočeli dada dižetedižete rukeonaj osećaj kadosećaj kad slučajnokad slučajno rešiteslučajno rešite problemrešite problem kojiproblem koji vaskoji vas mučivas muči danimamuči danima idanima i zai za kojiza koji stekoji ste polakoste polako počelipolako počeli dapočeli da dižeteda dižete rukeonaj osećaj kad slučajnoosećaj kad slučajno rešitekad slučajno rešite problemslučajno rešite problem kojirešite problem koji vasproblem koji vas mučikoji vas muči danimavas muči danima imuči danima i zadanima i za kojii za koji steza koji ste polakokoji ste polako počeliste polako počeli dapolako počeli da dižetepočeli da dižete rukeonaj osećaj kad slučajno rešiteosećaj kad slučajno rešite problemkad slučajno rešite problem kojislučajno rešite problem koji vasrešite problem koji vas mučiproblem koji vas muči danimakoji vas muči danima ivas muči danima i zamuči danima i za kojidanima i za koji stei za koji ste polakoza koji ste polako počelikoji ste polako počeli daste polako počeli da dižetepolako počeli da dižete ruke

Pazite se ljudi koji su ostavili cigare,jer kad skontaju da ste stetni po njih ostavice i vas :)
pazite-se-ljudi-koji-su-ostavili-cigarejer-kad-skontaju-da-ste-stetni-po-njih-ostavice-i-vas
Onaj osećaj kad se 2 dana nakon svađe setite šta ste sve mogli reći.
onaj-oseaj-kad-se-2-dana-nakon-svae-setite-ste-sve-mogli-rei
Gde ste drugarice,sve velike lavice nekada ste bile ribe,a sad ste konobarice mastale o sreci,skoli,milionima… sada kad vas vidim,sve ste sa kurtonima Pljuvali ...
gde-ste-drugaricesve-velike-lavice-nekada-ste-bile-ribea-sad-ste-konobarice-mastale-o-sreciskolimilionima-sada-kad-vas-vidimsve-ste-kurtonima
Onaj osećaj kad počnu da te smaraju stranice i grupe koje počinju rečima onaj osećaj… -.-
onaj-oseaj-kad-ponu-da-te-smaraju-stranice-i-grupe-koje-poinju-reima-onaj-oseaj
Uloga prijatelja je da bude uz vas kad grešite. Kad ste u pravu, svi će biti pored vas. -Mark Tven
uloga-prijatelja-da-bude-uz-vas-kad-greite-kad-ste-u-pravu-svi-e-biti-pored-vas