Onaj osećaj kad te zaboravi neko koga si voleo najviše na svetu, ko je bio sastavni deo tvog života. I odjednom nestane, ispari … zbog nekog drugog & ...


onaj-oseaj-kad-te-zaboravi-neko-koga-voleo-najvie-na-svetu-ko-bio-sastavni-deo-tvog-ivota-i-odjednom-nestane-ispari-zbog-nekog-drugog
onajosećajkadtezaboravinekokogavoleonajvienasvetukobiosastavnideotvogživotaodjednomnestaneisparizbognekogdrugogonaj osećajosećaj kadkad tete zaboravizaboravi nekoneko kogakoga sisi voleovoleo najvišenajviše nana svetuko jeje biobio sastavnisastavni deodeo tvogtvog životai odjednomodjednom nestaneispari …… zbogzbog nekognekog drugogdrugog &onaj osećaj kadosećaj kad tekad te zaboravite zaboravi nekozaboravi neko koganeko koga sikoga si voleosi voleo najviševoleo najviše nanajviše na svetuko je bioje bio sastavnibio sastavni deosastavni deo tvogdeo tvog životai odjednom nestaneispari … zbog… zbog nekogzbog nekog drugognekog drugog &drugog &

Svi imaju nekog zbog koga su slabi. E ja imam nekog zbog koga sam jak!
svi-imaju-nekog-zbog-koga-su-slabi-e-ja-imam-nekog-zbog-koga-sam-jak
♥♥♥…Ako neko hoće da bude deo tvog života, potrudiće se da to ostvari…Zato se ne opterećuj s’ tim, da sačuvaš mesto u svom srcu za ...
ako-neko-hoe-da-bude-deo-tvog-ivota-potrudie-se-da-to-ostvarizato-se-ne-optereuj-s-tim-da-uva-mesto-u-svom-srcu-za
Samo onaj ko je iskreno voleo moze da pozeli srecu bivsoj. Jer je bio s njom da je usreci, a ne iz nekog drugog razloga. Ako je zaista srecna, neka uziva u ...
samo-onaj-ko-iskreno-voleo-moze-da-pozeli-srecu-bivsoj-jer-bio-s-njom-da-usreci-a-ne-iz-nekog-drugog-razloga-ako-zaista-srecna-neka-uziva-u
Onaj osećaj kad imaš najboljeg dečka na svetu…♥
onaj-oseaj-kad-ima-najboljeg-deka-na-svetu
Onaj osećaj kad ti je neko preko potreban…
onaj-oseaj-kad-ti-neko-preko-potreban
Onaj osećaj kad ti je neko potreban ali je ponos jači!
onaj-oseaj-kad-ti-neko-potreban-ali-ponos-jai