Onaj osećaj kad ti je neko daleko i odbrojavaš dane kada će doći!


onaj-oseaj-kad-ti-neko-daleko-i-odbrojava-dane-kada-e-doi
onajosećajkadtinekodalekoodbrojavadanekadaćedoćionaj osećajosećaj kadkad titi jeje nekoneko dalekodaleko ii odbrojavašodbrojavaš danedane kadakada ćeće doćionaj osećaj kadosećaj kad tikad ti jeti je nekoje neko dalekoneko daleko idaleko i odbrojavaši odbrojavaš daneodbrojavaš dane kadadane kada ćekada će doćionaj osećaj kad tiosećaj kad ti jekad ti je nekoti je neko dalekoje neko daleko ineko daleko i odbrojavašdaleko i odbrojavaš danei odbrojavaš dane kadaodbrojavaš dane kada ćedane kada će doćionaj osećaj kad ti jeosećaj kad ti je nekokad ti je neko dalekoti je neko daleko ije neko daleko i odbrojavašneko daleko i odbrojavaš danedaleko i odbrojavaš dane kadai odbrojavaš dane kada ćeodbrojavaš dane kada će doći

Onaj osećaj kad ti je neko preko potreban…
onaj-oseaj-kad-ti-neko-preko-potreban
Onaj osećaj kad ti je neko potreban ali je ponos jači!
onaj-oseaj-kad-ti-neko-potreban-ali-ponos-jai
Onaj osećaj kad te zaboravi neko koga si voleo najviše na svetu, ko je bio sastavni deo tvog života. I odjednom nestane, ispari … zbog nekog drugog & ...
onaj-oseaj-kad-te-zaboravi-neko-koga-voleo-najvie-na-svetu-ko-bio-sastavni-deo-tvog-ivota-i-odjednom-nestane-ispari-zbog-nekog-drugog
Onaj osećaj kad počnu da te smaraju stranice i grupe koje počinju rečima onaj osećaj… -.-
onaj-oseaj-kad-ponu-da-te-smaraju-stranice-i-grupe-koje-poinju-reima-onaj-oseaj
Onaj osecaj kad vi odu ka te svi ostave,okrenu ledja.A onda dodje onaj pravi pa uhvati za ruku i odvede daleko..daleko od ovog bezveznog sveta. :)
onaj-osecaj-kad-vi-odu-ka-te-svi-ostaveokrenu-ledjaa-onda-dodje-onaj-pravi-pa-uhvati-za-ruku-i-odvede-dalekodaleko-od-ovog-bezveznog-sveta
Onaj osećaj kad posedujes princezu,kad si pored nje,kad te ljubi i grli,kad ti kaze volim te ljubavi….neprocenjivoo…..
onaj-oseaj-kad-posedujes-princezukad-pored-njekad-te-ljubi-i-grlikad-ti-kaze-volim-te-ljubavineprocenjivoo