Onaj osećaj kad ti je neko potreban ali je ponos jači!


onaj-oseaj-kad-ti-neko-potreban-ali-ponos-jai
onajosećajkadtinekopotrebanaliponosjačionaj osećajosećaj kadkad titi jeje nekoneko potrebanpotreban aliali jeje ponosponos jačionaj osećaj kadosećaj kad tikad ti jeti je nekoje neko potrebanneko potreban alipotreban ali jeali je ponosje ponos jačionaj osećaj kad tiosećaj kad ti jekad ti je nekoti je neko potrebanje neko potreban alineko potreban ali jepotreban ali je ponosali je ponos jačionaj osećaj kad ti jeosećaj kad ti je nekokad ti je neko potrebanti je neko potreban alije neko potreban ali jeneko potreban ali je ponospotreban ali je ponos jači

Onaj osećaj kad ti je neko preko potreban…
onaj-oseaj-kad-ti-neko-preko-potreban
Onaj osećaj kad diraš brata, a znaš da je jači. I kad krene da te bije ti pobegneš i zaključaš se u wc :D Ali ipak ga voliš ♥
onaj-oseaj-kad-dira-brata-a-zna-da-jai-i-kad-krene-da-te-bije-ti-pobegne-i-zakljua-se-u-wc-d-ali-ipak-ga-voli
Onaj osećaj kad ti je neko daleko i odbrojavaš dane kada će doći!
onaj-oseaj-kad-ti-neko-daleko-i-odbrojava-dane-kada-e-doi
Onaj osećaj kada ti je potreban samo zagrljaj…
onaj-oseaj-kada-ti-potreban-samo-zagrljaj
Onaj osećaj kad ne možeš disati ali i dalje jedeš ! :D
onaj-oseaj-kad-ne-moe-disati-ali-i-dalje-jede-d
Onaj osećaj kad te zaboravi neko koga si voleo najviše na svetu, ko je bio sastavni deo tvog života. I odjednom nestane, ispari … zbog nekog drugog & ...
onaj-oseaj-kad-te-zaboravi-neko-koga-voleo-najvie-na-svetu-ko-bio-sastavni-deo-tvog-ivota-i-odjednom-nestane-ispari-zbog-nekog-drugog