Onaj osećaj kad ti nije ni do čega


onaj-oseaj-kad-ti-nije-do-ega
onajosećajkadtinijedočegaonaj osećajosećaj kadkad titi nijenije nini dodo čegaonaj osećaj kadosećaj kad tikad ti nijeti nije ninije ni doni do čegaonaj osećaj kad tiosećaj kad ti nijekad ti nije niti nije ni donije ni do čegaonaj osećaj kad ti nijeosećaj kad ti nije nikad ti nije ni doti nije ni do čega

Onaj osećaj kad ti više nije stalo nidočega.
onaj-oseaj-kad-ti-vie-nije-stalo-nidoega
Onaj osećaj kad počnu da te smaraju stranice i grupe koje počinju rečima onaj osećaj… -.-
onaj-oseaj-kad-ponu-da-te-smaraju-stranice-i-grupe-koje-poinju-reima-onaj-oseaj
Onaj osećaj kad posedujes princezu,kad si pored nje,kad te ljubi i grli,kad ti kaze volim te ljubavi….neprocenjivoo…..
onaj-oseaj-kad-posedujes-princezukad-pored-njekad-te-ljubi-i-grlikad-ti-kaze-volim-te-ljubavineprocenjivoo
Onaj osećaj kad diraš brata, a znaš da je jači. I kad krene da te bije ti pobegneš i zaključaš se u wc :D Ali ipak ga voliš ♥
onaj-oseaj-kad-dira-brata-a-zna-da-jai-i-kad-krene-da-te-bije-ti-pobegne-i-zakljua-se-u-wc-d-ali-ipak-ga-voli
Onaj osećaj kad se ljubiš pijan :D
onaj-oseaj-kad-se-ljubi-pijan-d
Onaj osećaj kad ti je neko preko potreban…
onaj-oseaj-kad-ti-neko-preko-potreban