Onaj osećaj kad ti više nije stalo nidočega.


onaj-oseaj-kad-ti-vie-nije-stalo-nidoega
onajosećajkadtivienijestalonidočegaonaj osećajosećaj kadkad titi viševiše nijenije stalostalo nidočegaonaj osećaj kadosećaj kad tikad ti višeti više nijeviše nije stalonije stalo nidočegaonaj osećaj kad tiosećaj kad ti višekad ti više nijeti više nije staloviše nije stalo nidočegaonaj osećaj kad ti višeosećaj kad ti više nijekad ti više nije staloti više nije stalo nidočega

Onaj osećaj kad si zaljubljen u istu osobu nekoliko godina i kad ti se sve više i više sviđa. Neprocenjivo!
onaj-oseaj-kad-zaljubljen-u-istu-osobu-nekoliko-godina-i-kad-ti-se-sve-vie-i-vie-svia-neprocenjivo
Onaj osećaj kad ti nije ni do čega
onaj-oseaj-kad-ti-nije-do-ega
Onaj osećaj kad počnu da te smaraju stranice i grupe koje počinju rečima onaj osećaj… -.-
onaj-oseaj-kad-ponu-da-te-smaraju-stranice-i-grupe-koje-poinju-reima-onaj-oseaj
Onaj osećaj kad posedujes princezu,kad si pored nje,kad te ljubi i grli,kad ti kaze volim te ljubavi….neprocenjivoo…..
onaj-oseaj-kad-posedujes-princezukad-pored-njekad-te-ljubi-i-grlikad-ti-kaze-volim-te-ljubavineprocenjivoo
Onaj osećaj kad diraš brata, a znaš da je jači. I kad krene da te bije ti pobegneš i zaključaš se u wc :D Ali ipak ga voliš ♥
onaj-oseaj-kad-dira-brata-a-zna-da-jai-i-kad-krene-da-te-bije-ti-pobegne-i-zakljua-se-u-wc-d-ali-ipak-ga-voli
Onaj osećaj kad se ljubiš pijan :D
onaj-oseaj-kad-se-ljubi-pijan-d