Onaj osećaj kad čuješ dobru pesmu i ide ti se u kafanu!


onaj-oseaj-kad-uje-dobru-pesmu-i-ide-ti-se-u-kafanu
onajosećajkadčujedobrupesmuidetisekafanuonaj osećajosećaj kadkad čuješčuješ dobrudobru pesmupesmu ii ideide titi sese uu kafanuonaj osećaj kadosećaj kad čuješkad čuješ dobručuješ dobru pesmudobru pesmu ipesmu i idei ide tiide ti seti se use u kafanuonaj osećaj kad čuješosećaj kad čuješ dobrukad čuješ dobru pesmučuješ dobru pesmu idobru pesmu i idepesmu i ide tii ide ti seide ti se uti se u kafanuonaj osećaj kad čuješ dobruosećaj kad čuješ dobru pesmukad čuješ dobru pesmu ičuješ dobru pesmu i idedobru pesmu i ide tipesmu i ide ti sei ide ti se uide ti se u kafanu

Onaj osećaj kad ustanes na levu nogu pa ti čak ni ispijanje jutarnje kafe ne ide kako treba!….. :D
onaj-oseaj-kad-ustanes-na-levu-nogu-pa-ti-ak-ispijanje-jutarnje-kafe-ne-ide-kako-treba-d
Onaj osećaj kad počnu da te smaraju stranice i grupe koje počinju rečima onaj osećaj… -.-
onaj-oseaj-kad-ponu-da-te-smaraju-stranice-i-grupe-koje-poinju-reima-onaj-oseaj
Onaj osećaj kad posedujes princezu,kad si pored nje,kad te ljubi i grli,kad ti kaze volim te ljubavi….neprocenjivoo…..
onaj-oseaj-kad-posedujes-princezukad-pored-njekad-te-ljubi-i-grlikad-ti-kaze-volim-te-ljubavineprocenjivoo
Onaj osecaj kad ne mozete da nadjete pesmu koja vam odgovara u odredjenom trenutku…..
onaj-osecaj-kad-ne-mozete-da-nadjete-pesmu-koja-vam-odgovara-u-odredjenom-trenutku
Onaj osećaj kad diraš brata, a znaš da je jači. I kad krene da te bije ti pobegneš i zaključaš se u wc :D Ali ipak ga voliš ♥
onaj-oseaj-kad-dira-brata-a-zna-da-jai-i-kad-krene-da-te-bije-ti-pobegne-i-zakljua-se-u-wc-d-ali-ipak-ga-voli