Onaj osećaj kad upališ tv, namestiš se u krevet,pokriješ, ušuškaš i skontaš da si zaboravio daljinski na stolu …:D


onaj-oseaj-kad-upali-tv-namesti-se-u-krevetpokrije-uuka-i-skonta-da-zaboravio-daljinski-na-stolu-d
onajosećajkadupalitvnamestisekrevetpokrijeuukaskontadazaboraviodaljinskinastolu…donaj osećajosećaj kadkad upališupališ tvnamestiš sese uušuškaš ii skontašskontaš dada sisi zaboraviozaboravio daljinskidaljinski nana stoluonaj osećaj kadosećaj kad upališkad upališ tvnamestiš se uušuškaš i skontaši skontaš daskontaš da sida si zaboraviosi zaboravio daljinskizaboravio daljinski nadaljinski na stoluonaj osećaj kad upališosećaj kad upališ tvušuškaš i skontaš dai skontaš da siskontaš da si zaboravioda si zaboravio daljinskisi zaboravio daljinski nazaboravio daljinski na stoluonaj osećaj kad upališ tvušuškaš i skontaš da sii skontaš da si zaboravioskontaš da si zaboravio daljinskida si zaboravio daljinski nasi zaboravio daljinski na stolu

Onaj osecaj kad upalis tv, namestis se u krevet, pokrijes, ususkas i skontas da si zaboravio daljinski na stolu … :D
onaj-osecaj-kad-upalis-tv-namestis-se-u-krevet-pokrijes-ususkas-i-skontas-da-zaboravio-daljinski-na-stolu-d
Onaj osećaj kad počnu da te smaraju stranice i grupe koje počinju rečima onaj osećaj… -.-
onaj-oseaj-kad-ponu-da-te-smaraju-stranice-i-grupe-koje-poinju-reima-onaj-oseaj
Onaj osećaj kad posedujes princezu,kad si pored nje,kad te ljubi i grli,kad ti kaze volim te ljubavi….neprocenjivoo…..
onaj-oseaj-kad-posedujes-princezukad-pored-njekad-te-ljubi-i-grlikad-ti-kaze-volim-te-ljubavineprocenjivoo
Onaj osećaj kad diraš brata, a znaš da je jači. I kad krene da te bije ti pobegneš i zaključaš se u wc :D Ali ipak ga voliš ♥
onaj-oseaj-kad-dira-brata-a-zna-da-jai-i-kad-krene-da-te-bije-ti-pobegne-i-zakljua-se-u-wc-d-ali-ipak-ga-voli
Onaj osećaj kad ti nije ni do čega
onaj-oseaj-kad-ti-nije-do-ega
Onaj osećaj kad se ljubiš pijan :D
onaj-oseaj-kad-se-ljubi-pijan-d