Onaj osećaj kad ustanes na levu nogu pa ti čak ni ispijanje jutarnje kafe ne ide kako treba!….. :D


onaj-oseaj-kad-ustanes-na-levu-nogu-pa-ti-ak-ispijanje-jutarnje-kafe-ne-ide-kako-treba-d
onajosećajkadustanesnalevunogupatičakispijanjejutarnjekafeneidekakotreba…onaj osećajosećaj kadkad ustanesustanes nana levulevu nogunogu papa titi čakčak nini ispijanjeispijanje jutarnjejutarnje kafekafe nene ideide kakoonaj osećaj kadosećaj kad ustaneskad ustanes naustanes na levuna levu nogulevu nogu panogu pa tipa ti čakti čak ničak ni ispijanjeni ispijanje jutarnjeispijanje jutarnje kafejutarnje kafe nekafe ne idene ide kakoonaj osećaj kad ustanesosećaj kad ustanes nakad ustanes na levuustanes na levu noguna levu nogu palevu nogu pa tinogu pa ti čakpa ti čak niti čak ni ispijanječak ni ispijanje jutarnjeni ispijanje jutarnje kafeispijanje jutarnje kafe nejutarnje kafe ne idekafe ne ide kakoonaj osećaj kad ustanes naosećaj kad ustanes na levukad ustanes na levu noguustanes na levu nogu pana levu nogu pa tilevu nogu pa ti čaknogu pa ti čak nipa ti čak ni ispijanjeti čak ni ispijanje jutarnječak ni ispijanje jutarnje kafeni ispijanje jutarnje kafe neispijanje jutarnje kafe ne idejutarnje kafe ne ide kako

Onaj osećaj kad čuješ dobru pesmu i ide ti se u kafanu!
onaj-oseaj-kad-uje-dobru-pesmu-i-ide-ti-se-u-kafanu
Onaj stepen lenjosti kad na fb ulazis preko telefona jer te mrzi da ustanes do kompa! :D ahh xD
onaj-stepen-lenjosti-kad-na-fb-ulazis-preko-telefona-jer-te-mrzi-da-ustanes-do-kompa-d-ahh-xd
Onaj osećaj kad počnu da te smaraju stranice i grupe koje počinju rečima onaj osećaj… -.-
onaj-oseaj-kad-ponu-da-te-smaraju-stranice-i-grupe-koje-poinju-reima-onaj-oseaj
Onaj osećaj kad posedujes princezu,kad si pored nje,kad te ljubi i grli,kad ti kaze volim te ljubavi….neprocenjivoo…..
onaj-oseaj-kad-posedujes-princezukad-pored-njekad-te-ljubi-i-grlikad-ti-kaze-volim-te-ljubavineprocenjivoo
Onaj osećaj kad diraš brata, a znaš da je jači. I kad krene da te bije ti pobegneš i zaključaš se u wc :D Ali ipak ga voliš ♥
onaj-oseaj-kad-dira-brata-a-zna-da-jai-i-kad-krene-da-te-bije-ti-pobegne-i-zakljua-se-u-wc-d-ali-ipak-ga-voli
Onaj osećaj kad ti nije ni do čega
onaj-oseaj-kad-ti-nije-do-ega