Onaj osećaj kada bi rekao mnogo toga, ali ipak ostaješ bez teksta …


onaj-oseaj-kada-bi-rekao-mnogo-toga-ali-ipak-ostaje-bez-teksta
onajosećajkadabirekaomnogotogaaliipakostajebeztekstaonaj osećajosećaj kadakada bibi rekaorekao mnogomnogo togaali ipakipak ostaješostaješ bezbez tekstateksta …onaj osećaj kadaosećaj kada bikada bi rekaobi rekao mnogorekao mnogo togaali ipak ostaješipak ostaješ bezostaješ bez tekstabez teksta …onaj osećaj kada biosećaj kada bi rekaokada bi rekao mnogobi rekao mnogo togaali ipak ostaješ bezipak ostaješ bez tekstaostaješ bez teksta …onaj osećaj kada bi rekaoosećaj kada bi rekao mnogokada bi rekao mnogo togaali ipak ostaješ bez tekstaipak ostaješ bez teksta …

Zajedno smo mnogo toga prosle ,svasta prezivele,ipak prijateljstvo i dalje traje!Volim te Sanja
zajedno-smo-mnogo-toga-prosle-svasta-preziveleipak-prijateljstvo-i-dalje-trajevolim-te-sanja
Onaj osećaj kada ti je potreban samo zagrljaj…
onaj-oseaj-kada-ti-potreban-samo-zagrljaj
Onaj osećaj kad diraš brata, a znaš da je jači. I kad krene da te bije ti pobegneš i zaključaš se u wc :D Ali ipak ga voliš ♥
onaj-oseaj-kad-dira-brata-a-zna-da-jai-i-kad-krene-da-te-bije-ti-pobegne-i-zakljua-se-u-wc-d-ali-ipak-ga-voli
Onaj osećaj kada te baš on ignoriše i voli tvoju drugaricu!
onaj-oseaj-kada-te-ba-on-ignorie-i-voli-tvoju-drugaricu
Onaj osećaj kad ti je neko daleko i odbrojavaš dane kada će doći!
onaj-oseaj-kad-ti-neko-daleko-i-odbrojava-dane-kada-e-doi
Onaj osećaj kad ne možeš disati ali i dalje jedeš ! :D
onaj-oseaj-kad-ne-moe-disati-ali-i-dalje-jede-d