Onaj osećaj kada te baš on ignoriše i voli tvoju drugaricu!


onaj-oseaj-kada-te-ba-on-ignorie-i-voli-tvoju-drugaricu
onajosećajkadatebaonignorievolitvojudrugaricuonaj osećajosećaj kadakada tete bašbaš onon ignorišeignoriše ii volivoli tvojutvoju drugaricuonaj osećaj kadaosećaj kada tekada te bašte baš onbaš on ignorišeon ignoriše iignoriše i volii voli tvojuvoli tvoju drugaricuonaj osećaj kada teosećaj kada te baškada te baš onte baš on ignorišebaš on ignoriše ion ignoriše i voliignoriše i voli tvojui voli tvoju drugaricuonaj osećaj kada te bašosećaj kada te baš onkada te baš on ignorišete baš on ignoriše ibaš on ignoriše i volion ignoriše i voli tvojuignoriše i voli tvoju drugaricu

Onaj osećaj kada ti je potreban samo zagrljaj…
onaj-oseaj-kada-ti-potreban-samo-zagrljaj
Onaj osećaj kad ti je neko daleko i odbrojavaš dane kada će doći!
onaj-oseaj-kad-ti-neko-daleko-i-odbrojava-dane-kada-e-doi
Onaj osećaj kada bi rekao mnogo toga, ali ipak ostaješ bez teksta …
onaj-oseaj-kada-bi-rekao-mnogo-toga-ali-ipak-ostaje-bez-teksta
Onaj tuzan osecaj kad ti se srce raspadne u komadice zato sto si izgubila najbolju drugaricu. :(
onaj-tuzan-osecaj-kad-ti-se-srce-raspadne-u-komadice-zato-sto-izgubila-najbolju-drugaricu
Onaj osećaj kad počnu da te smaraju stranice i grupe koje počinju rečima onaj osećaj… -.-
onaj-oseaj-kad-ponu-da-te-smaraju-stranice-i-grupe-koje-poinju-reima-onaj-oseaj
Ljudi će se uvjeriti u tvoje argumente, tvoju iskrenost i tvoju ozbiljnost jedino sa tvojom - smrti. -Alber Kami
ljudi-e-se-uvjeriti-u-tvoje-argumente-tvoju-iskrenost-i-tvoju-ozbiljnost-jedino-tvojom-smrti