Onaj osećaj kada ti je potreban samo zagrljaj…


onaj-oseaj-kada-ti-potreban-samo-zagrljaj
onajosećajkadatipotrebansamozagrljaj…onaj osećajosećaj kadakada titi jeje potrebanpotreban samosamo zagrljaj…onaj osećaj kadaosećaj kada tikada ti jeti je potrebanje potreban samopotreban samo zagrljaj…onaj osećaj kada tiosećaj kada ti jekada ti je potrebanti je potreban samoje potreban samo zagrljaj…onaj osećaj kada ti jeosećaj kada ti je potrebankada ti je potreban samoti je potreban samo zagrljaj…

Onaj osećaj kad ti je neko preko potreban…
onaj-oseaj-kad-ti-neko-preko-potreban
Onaj osećaj kad ti je neko potreban ali je ponos jači!
onaj-oseaj-kad-ti-neko-potreban-ali-ponos-jai
Vrlo često je dovoljno samo biti pored nekoga. Nije potreban dodir. Čak ni razgovor. Dovoljan je samo osećaj koji prolazi između vas dvoje. Da znate da niste sami. -Merlin Monroe
vrlo-esto-dovoljno-samo-biti-pored-nekoga-nije-potreban-dodir-ak-razgovor-dovoljan-samo-oseaj-koji-prolazi-izmeu-vas-dvoje-da-znate-da-niste-sami
Onaj osećaj kada te baš on ignoriše i voli tvoju drugaricu!
onaj-oseaj-kada-te-ba-on-ignorie-i-voli-tvoju-drugaricu
Onaj osećaj kad ti je neko daleko i odbrojavaš dane kada će doći!
onaj-oseaj-kad-ti-neko-daleko-i-odbrojava-dane-kada-e-doi
Onaj osećaj kada bi rekao mnogo toga, ali ipak ostaješ bez teksta …
onaj-oseaj-kada-bi-rekao-mnogo-toga-ali-ipak-ostaje-bez-teksta