Onaj osecaj kad napises kilometarsku poruku a dobijes odgovor OK.


onaj-osecaj-kad-napises-kilometarsku-poruku-a-dobijes-odgovor-ok
onajosecajkadnapiseskilometarskuporukudobijesodgovorokonaj osecajosecaj kadkad napisesnapises kilometarskukilometarsku porukudobijes odgovoronaj osecaj kadosecaj kad napiseskad napises kilometarskunapises kilometarsku porukuporuku a dobijesa dobijes odgovordobijes odgovor okonaj osecaj kad napisesosecaj kad napises kilometarskukad napises kilometarsku porukukilometarsku poruku a dobijesporuku a dobijes odgovora dobijes odgovor okonaj osecaj kad napises kilometarskuosecaj kad napises kilometarsku porukunapises kilometarsku poruku a dobijeskilometarsku poruku a dobijes odgovorporuku a dobijes odgovor ok

Onaj osecaj kad nestrpljivo cekas neciji odgovor.
onaj-osecaj-kad-nestrpljivo-cekas-neciji-odgovor
Onaj osecaj kad se dopisujes sa nekim, i dok cekas odgovor, zaspis. :D
onaj-osecaj-kad-se-dopisujes-nekim-i-dok-cekas-odgovor-zaspis-d
Onaj osecaj kad nemas osecaj za osecaj… =_=
onaj-osecaj-kad-nemas-osecaj-za-osecaj
Onaj osecaj kad nemas osecaj :D
onaj-osecaj-kad-nemas-osecaj-d
Onaj osecaj kad si na godisnjem
onaj-osecaj-kad-na-godisnjem
Onaj osecaj kad si srecan :)
onaj-osecaj-kad-srecan