Onaj osecaj kad nedostajete jedno drugom a oboje se pravite da nije tako.


onaj-osecaj-kad-nedostajete-jedno-drugom-a-oboje-se-pravite-da-nije-tako
onajosecajkadnedostajetejednodrugomobojesepravitedanijetakoonaj osecajosecaj kadkad nedostajetenedostajete jednojedno drugomoboje sese pravitepravite dada nijenije takoonaj osecaj kadosecaj kad nedostajetekad nedostajete jednonedostajete jedno drugomdrugom a obojea oboje seoboje se pravitese pravite dapravite da nijeda nije takoonaj osecaj kad nedostajeteosecaj kad nedostajete jednokad nedostajete jedno drugomjedno drugom a obojedrugom a oboje sea oboje se praviteoboje se pravite dase pravite da nijepravite da nije takoonaj osecaj kad nedostajete jednoosecaj kad nedostajete jedno drugomnedostajete jedno drugom a obojejedno drugom a oboje sedrugom a oboje se pravitea oboje se pravite daoboje se pravite da nijese pravite da nije tako

Ljubavnici ne smeju da se razilaze, a da se jedno drugom ne dive, a da oboje nisu podjednako i pobeđeni i pobednici. -Herman Hese
ljubavnici-ne-smeju-da-se-razilaze-a-da-se-jedno-drugom-ne-dive-a-da-oboje-nisu-podjednako-i-pobeeni-i-pobednici
Onaj osecaj kad nemas osecaj za osecaj… =_=
onaj-osecaj-kad-nemas-osecaj-za-osecaj
Znas onaj osecaj kad ga vidis s drugom a pokazujes da te ne zanima i da nije bitan, ali u sebi places? Kad je online cekas da se javi, ali se to nikad ne desi?!
znas-onaj-osecaj-kad-ga-vidis-s-drugom-a-pokazujes-da-te-ne-zanima-i-da-nije-bitan-ali-u-sebi-places-kad-online-cekas-da-se-javi-ali-se-to-nikad-ne
Onaj osecaj kad nemas osecaj :D
onaj-osecaj-kad-nemas-osecaj-d
Onaj osecaj kad si srecan :)
onaj-osecaj-kad-srecan