Onaj osecaj kad shvatis da si pogresožio u ljubavi…..


onaj-osecaj-kad-shvatis-da-pogresoio-u-ljubavi
onajosecajkadshvatisdapogresožioljubavi…onaj osecajosecaj kadkad shvatisshvatis dada sisi pogresožiopogresožio uu ljubavi…onaj osecaj kadosecaj kad shvatiskad shvatis dashvatis da sida si pogresožiosi pogresožio upogresožio u ljubavi…onaj osecaj kad shvatisosecaj kad shvatis dakad shvatis da sishvatis da si pogresožioda si pogresožio usi pogresožio u ljubavi…onaj osecaj kad shvatis daosecaj kad shvatis da sikad shvatis da si pogresožioshvatis da si pogresožio uda si pogresožio u ljubavi…

Onaj osecaj kada se setis lepih uspomena i krenes da se smejes njima,a zatim krenes da places,jer shvatis da ne mozes da vratis vreme. :)
onaj-osecaj-kada-se-setis-lepih-uspomena-i-krenes-da-se-smejes-njimaa-zatim-krenes-da-placesjer-shvatis-da-ne-mozes-da-vratis-vreme
Onaj osecaj kad nemas osecaj za osecaj… =_=
onaj-osecaj-kad-nemas-osecaj-za-osecaj
Onaj osecaj kad nemas osecaj :D
onaj-osecaj-kad-nemas-osecaj-d
Onaj osećaj kad posedujes princezu,kad si pored nje,kad te ljubi i grli,kad ti kaze volim te ljubavi….neprocenjivoo…..
onaj-oseaj-kad-posedujes-princezukad-pored-njekad-te-ljubi-i-grlikad-ti-kaze-volim-te-ljubavineprocenjivoo
Onaj osecaj kad si srecan :)
onaj-osecaj-kad-srecan
Onaj osecaj kad si na godisnjem
onaj-osecaj-kad-na-godisnjem