Onaj osecaj kad te razocara osoba,za koju si mislio da nece nikada !


onaj-osecaj-kad-te-razocara-osobaza-koju-mislio-da-nece-nikada
onajosecajkadterazocaraosobazakojumisliodanecenikadaonaj osecajosecaj kadkad tete razocarakoju sisi misliomislio dada necenece nikadanikadaonaj osecaj kadosecaj kad tekad te razocarakoju si misliosi mislio damislio da neceda nece nikadanece nikadaonaj osecaj kad teosecaj kad te razocarakoju si mislio dasi mislio da necemislio da nece nikadada nece nikadaonaj osecaj kad te razocarakoju si mislio da necesi mislio da nece nikadamislio da nece nikada

Osecaj kad te razocara neko za koga si mislio da nece nikada. Osecaj kada otkrivas da postoji i drugo lice za koje nisi znao da ga ima. Osecaj kada se zapitas da ...
osecaj-kad-te-razocara-neko-za-koga-mislio-da-nece-nikada-osecaj-kada-otkrivas-da-postoji-i-drugo-lice-za-koje-nisi-znao-da-ga-ima-osecaj-kada-se
kad te razocara osoba koju si najvisee voljela
kad-te-razocara-osoba-koju-najvisee-voljela
Onaj osecaj kad ti ne dostaje osoba dodje tii dxa srusiss ceo svet da budes kraj nje rohyy***
onaj-osecaj-kad-ti-ne-dostaje-osoba-dodje-tii-dxa-srusiss-ceo-svet-da-budes-kraj-nje-rohyy
Onaj osecaj kad vam je srce ispunjeno jer ste videli osobu koju volite…
onaj-osecaj-kad-vam-srce-ispunjeno-jer-ste-videli-osobu-koju-volite
Onaj osjecaj kad je onlajn a nece da se javi :-/
onaj-osjecaj-kad-onlajn-a-nece-da-se-javi
Onaj osecaj kad nemas osecaj za osecaj… =_=
onaj-osecaj-kad-nemas-osecaj-za-osecaj