Onaj osecaj kad ti ne dostaje osoba dodje tii dxa srusiss ceo svet da budes kraj nje rohyy***


onaj-osecaj-kad-ti-ne-dostaje-osoba-dodje-tii-dxa-srusiss-ceo-svet-da-budes-kraj-nje-rohyy
onajosecajkadtinedostajeosobadodjetiidxasrusissceosvetdabudeskrajnjerohyyonaj osecajosecaj kadkad titi nene dostajedostaje osobaosoba dodjedodje tiitii dxadxa srusisssrusiss ceoceo svetsvet dada budesbudes krajkraj njenje rohyy***onaj osecaj kadosecaj kad tikad ti neti ne dostajene dostaje osobadostaje osoba dodjeosoba dodje tiidodje tii dxatii dxa srusissdxa srusiss ceosrusiss ceo svetceo svet dasvet da budesda budes krajbudes kraj njekraj nje rohyy***onaj osecaj kad tiosecaj kad ti nekad ti ne dostajeti ne dostaje osobane dostaje osoba dodjedostaje osoba dodje tiiosoba dodje tii dxadodje tii dxa srusisstii dxa srusiss ceodxa srusiss ceo svetsrusiss ceo svet daceo svet da budessvet da budes krajda budes kraj njebudes kraj nje rohyy***onaj osecaj kad ti neosecaj kad ti ne dostajekad ti ne dostaje osobati ne dostaje osoba dodjene dostaje osoba dodje tiidostaje osoba dodje tii dxaosoba dodje tii dxa srusissdodje tii dxa srusiss ceotii dxa srusiss ceo svetdxa srusiss ceo svet dasrusiss ceo svet da budesceo svet da budes krajsvet da budes kraj njeda budes kraj nje rohyy***

Onaj osecaj kad bi prespavao ceo dan.
onaj-osecaj-kad-bi-prespavao-ceo-dan
Onaj osecaj kad te razocara osoba,za koju si mislio da nece nikada !
onaj-osecaj-kad-te-razocara-osobaza-koju-mislio-da-nece-nikada
Onaj osecaj kad vi odu ka te svi ostave,okrenu ledja.A onda dodje onaj pravi pa uhvati za ruku i odvede daleko..daleko od ovog bezveznog sveta. :)
onaj-osecaj-kad-vi-odu-ka-te-svi-ostaveokrenu-ledjaa-onda-dodje-onaj-pravi-pa-uhvati-za-ruku-i-odvede-dalekodaleko-od-ovog-bezveznog-sveta
Kad se čovek rodi, ceo svet se raduje, a samo on plače. Ali treba da živi tako da, kad umre, ceo svet plače, a samo on se raduje. -Patrijarh Pavle
kad-se-ovek-rodi-ceo-svet-se-raduje-a-samo-on-plae-ali-treba-da-ivi-tako-da-kad-umre-ceo-svet-plae-a-samo-on-se-raduje
Onaj osecaj kad nemas osecaj za osecaj… =_=
onaj-osecaj-kad-nemas-osecaj-za-osecaj
Onaj osećaj kad posedujes princezu,kad si pored nje,kad te ljubi i grli,kad ti kaze volim te ljubavi….neprocenjivoo…..
onaj-oseaj-kad-posedujes-princezukad-pored-njekad-te-ljubi-i-grlikad-ti-kaze-volim-te-ljubavineprocenjivoo