Onaj osecaj kad voljeno bice udje u tebe! xD


onaj-osecaj-kad-voljeno-bice-udje-u-tebe-xd
onajosecajkadvoljenobiceudjetebexdonaj osecajosecaj kadkad voljenovoljeno bicebice udjeudje uu tebeonaj osecaj kadosecaj kad voljenokad voljeno bicevoljeno bice udjebice udje uudje u tebeonaj osecaj kad voljenoosecaj kad voljeno bicekad voljeno bice udjevoljeno bice udje ubice udje u tebeonaj osecaj kad voljeno biceosecaj kad voljeno bice udjekad voljeno bice udje uvoljeno bice udje u tebe

Onaj osecaj kad ga volis i on tebe ali malo sutra!
onaj-osecaj-kad-ga-volis-i-on-tebe-ali-malo-sutra
Onaj osecaj kad nemas osecaj za osecaj… =_=
onaj-osecaj-kad-nemas-osecaj-za-osecaj
Onaj osecaj kad nemas osecaj :D
onaj-osecaj-kad-nemas-osecaj-d
Onaj osecaj kada gledas u oci osobu koju volis, i nesvesno se najsmejes jer si srecan sto je kraj tebe
onaj-osecaj-kada-gledas-u-oci-osobu-koju-volis-i-nesvesno-se-najsmejes-jer-srecan-sto-kraj-tebe
Onaj osecaj kad si na godisnjem
onaj-osecaj-kad-na-godisnjem
Onaj osecaj kad si srecan :)
onaj-osecaj-kad-srecan