Onaj osecaj kada izvadis mobilni iz dzepa vidis koliko je sati, vratis telefon u dzep a i dalje ne znas koliko je sati… xD


onaj-osecaj-kada-izvadis-mobilni-iz-dzepa-vidis-koliko-sati-vratis-telefon-u-dzep-a-i-dalje-ne-znas-koliko-sati-xd
onajosecajkadaizvadismobilniizdzepavidiskolikosativratistelefondzepdaljeneznassati…xdonaj osecajosecaj kadakada izvadisizvadis mobilnimobilni iziz dzepadzepa vidisvidis kolikokoliko jeje sativratis telefontelefon uu dzepi daljedalje nene znasznas kolikokoliko jeje sati…sati… xdonaj osecaj kadaosecaj kada izvadiskada izvadis mobilniizvadis mobilni izmobilni iz dzepaiz dzepa vidisdzepa vidis kolikovidis koliko jekoliko je sativratis telefon utelefon u dzepdzep a ia i daljei dalje nedalje ne znasne znas kolikoznas koliko jekoliko je sati…je sati… xdonaj osecaj kada izvadisosecaj kada izvadis mobilnikada izvadis mobilni izizvadis mobilni iz dzepamobilni iz dzepa vidisiz dzepa vidis kolikodzepa vidis koliko jevidis koliko je sativratis telefon u dzepu dzep a idzep a i daljea i dalje nei dalje ne znasdalje ne znas kolikone znas koliko jeznas koliko je sati…koliko je sati… xdonaj osecaj kada izvadis mobilniosecaj kada izvadis mobilni izkada izvadis mobilni iz dzepaizvadis mobilni iz dzepa vidismobilni iz dzepa vidis kolikoiz dzepa vidis koliko jedzepa vidis koliko je satitelefon u dzep a iu dzep a i daljedzep a i dalje nea i dalje ne znasi dalje ne znas kolikodalje ne znas koliko jene znas koliko je sati…znas koliko je sati… xd

Znas onaj osecaj kad ga vidis? Odseku ti se i ruke i noge, ne znas gde da gledas, u stomaku centrifuga, izgubis glas. E, ja znam. To je TAJ osecaj
znas-onaj-osecaj-kad-ga-vidis-odseku-ti-se-i-ruke-i-noge-ne-znas-gde-da-gledas-u-stomaku-centrifuga-izgubis-glas-e-ja-znam-to-taj-osecaj
Onaj osecaj kada te neko laze a ti znas istinu!
onaj-osecaj-kada-te-neko-laze-a-ti-znas-istinu
Onaj osecaj kada znas da imas najboljeg decka na svetu
onaj-osecaj-kada-znas-da-imas-najboljeg-decka-na-svetu
Onaj osecaj kada se setis lepih uspomena i krenes da se smejes njima,a zatim krenes da places,jer shvatis da ne mozes da vratis vreme. :)
onaj-osecaj-kada-se-setis-lepih-uspomena-i-krenes-da-se-smejes-njimaa-zatim-krenes-da-placesjer-shvatis-da-ne-mozes-da-vratis-vreme
Tek svatis koliko ti je neko znacio kada te osobe nestane i kad svatis da nista ne mozes da vratis! :(
tek-svatis-koliko-ti-neko-znacio-kada-te-osobe-nestane-i-kad-svatis-da-nista-ne-mozes-da-vratis
Nisam ljubomoran, ali šta će joj mobilni kada ima fiksni telefon…
nisam-ljubomoran-ali-e-joj-mobilni-kada-ima-fiksni-telefon