onaj osecaj kada jedes kockicu bele cokolade i gledas se u ogledalo XD


onaj-osecaj-kada-jedes-kockicu-bele-cokolade-i-gledas-se-u-ogledalo-xd
onajosecajkadajedeskockicubelecokoladegledasseogledaloxdonaj osecajosecaj kadakada jedesjedes kockicukockicu belebele cokoladecokolade ii gledasgledas sese uu ogledaloogledalo xdonaj osecaj kadaosecaj kada jedeskada jedes kockicujedes kockicu belekockicu bele cokoladebele cokolade icokolade i gledasi gledas segledas se use u ogledalou ogledalo xdonaj osecaj kada jedesosecaj kada jedes kockicukada jedes kockicu belejedes kockicu bele cokoladekockicu bele cokolade ibele cokolade i gledascokolade i gledas sei gledas se ugledas se u ogledalose u ogledalo xdonaj osecaj kada jedes kockicuosecaj kada jedes kockicu belekada jedes kockicu bele cokoladejedes kockicu bele cokolade ikockicu bele cokolade i gledasbele cokolade i gledas secokolade i gledas se ui gledas se u ogledalogledas se u ogledalo xd

Onaj osecaj kad ne mozes samog sebe da gledas u ogledalo…
onaj-osecaj-kad-ne-mozes-samog-sebe-da-gledas-u-ogledalo
Znas onaj osecaj kad ga vidis? Odseku ti se i ruke i noge, ne znas gde da gledas, u stomaku centrifuga, izgubis glas. E, ja znam. To je TAJ osecaj
znas-onaj-osecaj-kad-ga-vidis-odseku-ti-se-i-ruke-i-noge-ne-znas-gde-da-gledas-u-stomaku-centrifuga-izgubis-glas-e-ja-znam-to-taj-osecaj
Onaj osecaj kada gledas u oci osobu koju volis, i nesvesno se najsmejes jer si srecan sto je kraj tebe
onaj-osecaj-kada-gledas-u-oci-osobu-koju-volis-i-nesvesno-se-najsmejes-jer-srecan-sto-kraj-tebe
onaj osecaj kada ne znas kada ce da zagrmi
onaj-osecaj-kada-ne-znas-kada-da-zagrmi
onaj osecaj kada si zaljubljen a on te ispali
onaj-osecaj-kada-zaljubljen-a-on-te-ispali
onaj osecaj kada ti svi okrenu ledja
onaj-osecaj-kada-ti-svi-okrenu-ledja