Onaj osecaj kada me ti izbrises iz prijatelja, a meni puca kurac! B)


onaj-osecaj-kada-me-ti-izbrises-iz-prijatelja-a-meni-puca-kurac-b
onajosecajkadametiizbrisesizprijateljamenipucakuraconaj osecajosecaj kadakada meme titi izbrisesizbrises iziz prijateljameni pucapuca kuraconaj osecaj kadaosecaj kada mekada me time ti izbrisesti izbrises izizbrises iz prijateljaa meni pucameni puca kuraconaj osecaj kada meosecaj kada me tikada me ti izbrisesme ti izbrises izti izbrises iz prijateljaa meni puca kuraconaj osecaj kada me tiosecaj kada me ti izbriseskada me ti izbrises izme ti izbrises iz prijatelja

Onaj osecaj kada se posvadjas sa nekim
onaj-osecaj-kada-se-posvadjas-nekim
Onaj osecaj kada ne volis nikog…Neprocjenjivo -_-
onaj-osecaj-kada-ne-volis-nikogneprocjenjivo
Onaj osecaj kada pricas sa voljenom osobom
onaj-osecaj-kada-pricas-voljenom-osobom
Onaj osecaj kada te neko laze a ti znas istinu!
onaj-osecaj-kada-te-neko-laze-a-ti-znas-istinu
Onaj osecaj kada pustis gavrana a niko ne oseca!
onaj-osecaj-kada-pustis-gavrana-a-niko-ne-oseca
Onaj osecaj kada Ronaldo predje celokupnu odbranu Barse ^_^
onaj-osecaj-kada-ronaldo-predje-celokupnu-odbranu-barse