Onaj osecaj kada znas da imas najboljeg decka na svetu


onaj-osecaj-kada-znas-da-imas-najboljeg-decka-na-svetu
onajosecajkadaznasdaimasnajboljegdeckanasvetuonaj osecajosecaj kadakada znasznas dada imasimas najboljegnajboljeg deckadecka nana svetuonaj osecaj kadaosecaj kada znaskada znas daznas da imasda imas najboljegimas najboljeg deckanajboljeg decka nadecka na svetuonaj osecaj kada znasosecaj kada znas dakada znas da imasznas da imas najboljegda imas najboljeg deckaimas najboljeg decka nanajboljeg decka na svetuonaj osecaj kada znas daosecaj kada znas da imaskada znas da imas najboljegznas da imas najboljeg deckada imas najboljeg decka naimas najboljeg decka na svetu

Onaj osecaj kada te neko laze a ti znas istinu!
onaj-osecaj-kada-te-neko-laze-a-ti-znas-istinu
Onaj osećaj kad imaš najboljeg dečka na svetu…♥
onaj-oseaj-kad-ima-najboljeg-deka-na-svetu
Onaj osecaj kada izvadis mobilni iz dzepa vidis koliko je sati, vratis telefon u dzep a i dalje ne znas koliko je sati… xD
onaj-osecaj-kada-izvadis-mobilni-iz-dzepa-vidis-koliko-sati-vratis-telefon-u-dzep-a-i-dalje-ne-znas-koliko-sati-xd
Onaj osecaj kad znas da si pogresila ….
onaj-osecaj-kad-znas-da-pogresila
Onaj osecaj kad znas da umire za tobom…
onaj-osecaj-kad-znas-da-umire-za-tobom
onaj osecaj kada ne znas kada ce da zagrmi
onaj-osecaj-kada-ne-znas-kada-da-zagrmi